Ускорено развитие на земеделските култури

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 20.08.2018      1468

Изминалият седемдневен период се характеризираше с топло и сухо време, което увеличи водопотреблението от земеделските култури и изразходването на водните запаси в почвите, които достигнаха стойности под долната граница на оптимално овлажнение в коренообитаемия почвен слой.

През настоящата седмица се очаква топло и сухо време, което ще поддържа ускорено развитието на земеделските култури. При зеленчуковите култури (пипер, домати, зеле и тиквички) е добре да се извършват поливки и подхранване с азотни минерални торове или размит оборски тор. През периода, доматите и пипера ще са в активно плододаване, извършват се редовни беритби. Времето ще бъде подходящо за провеждане на растително защитни дейности, като се съобразяват с прибирането на продукцията.

При царевицата в зависимост от раннозрелостта на хибридите ще протичат фазите наливане на зърното, преход от млечна към восъчна зрялост и восъчна зрялост. При слънчогледа ще се наблюдава фаза узряване. При овощните видове (праскова, слива, ябълка) ще протича узряване на плодовете и беритба на плодовете.

През периода агрометеорологичните условия ще са подходящи за третиране на лозята и зеленчуковите култури със системни фунгициди срещу брашнеста мана при наличие на признаци за поява болестта.

 

Източник НИМХ