Обезщетения за стопаните на измръзнали земеделски култури през 2018

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 04.08.2018      1850

Предвидена е държавна помощ на стопаните от определени райони в страната с измръзнали земеделски култури през 2018 година.

В заповед на Министъра на земеделието, храните и горите (МЗХГ) от 13.07.2018 г. се посочва, че земеделските производители с напълно пропаднали площи от областите: Варна, Добрич, Ловеч, Силистра, Сливен и Шумен имат право на държавна помощ, съгласно условията на Решение С (2015) 6493 от 17.09.2015 г. на Европейската комисия за одобряване на държавна помощ SA. 42510 (2015/N) за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие. Засегнатите култури, които ще бъдат обезщетени са праскови, нектарини, кайсии, сливи, бадеми и череши.

Помощта ще се изплати по реда и в размер, определени от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие”.