През второто десетдневие на юли не се очакват съществени промени в климатичните условия

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 16.07.2018      1410

През първата половина от второто десетдневие на юли се очаква краткотрайна, положителна, промяна в агрометеорологичните условия. Честите, на много места в страната интензивни валежи през първото десетдневие на юли нарушиха хода на полските работи, възпрепятстваха жътвата на пшеницата. В част от Северозападна и Централна България (Враца – 85 l/m², Монтана – 84 l/m², Лом – 118 l/m², Кнежа – 81 l/m², Плевен – 77 l/m², Ловеч – 88 l/m², В.Търново – 120 l/m²), Софийското поле (София – 1l8 l/m²) и в южните райони (Кърджали, Карнобат), количеството на падналите валежи надвиши месечната норма. В отделни полета е констатирано полягане, преовлажнение на пшеничните посеви и покълване на зърното в класовете.

Прогнозираните валежи през втората половина от периода допълнително ще забавят жътвата на пшеницата, което ще доведе до влошаване качеството на неприбраната зърнена реколта.

До края на второто десетдневие развитието на пролетните култури ще протича при температури близки до климатичните норми. През периода при слънчогледа ще се осъществява цъфтеж, оплождане и наливане на семената. При царевицата, в зависимост от ранозрелостта и, ще се наблюдават различни фази – от изметляване при късните хибриди до фаза млечна зрелост при ранните хибриди царевица на места в Дунавската равнина (агростанция Бъзовец) и в южните райони (агростанция Пловдив). При соята ще протича масово образуване на бобове (агростанция Павликени), при памука - фаза цъфтеж.

Влажното време през изтеклия период и падналите градушки повишиха риска за разпространение и развитие на редица гъбни болести: картофена мана и алтернария по доматите; сиво гниене по ранните десертни сортове грозде, мана по прирастта на лозите, късно кафяво гниене и струпясване по овошките.

Условия за провеждане на растителнозащитни пръскания ще има в началото на периода. Препоръчва се употребата на фунгициди със системно действие, с подходящ карантинен срок съобразен с периода на зреене на културите.

 

Източник НИМХ