В зеленчуковата градина: Система за опазване на зелевите култури

Автор(и):  проф. д-р Стойка Машева, ИЗК "Марица" Пловдив; гл.ас. д-р Дима Маркова; доц. д-р Винелина Янкова, ИЗК “Марица” в Пловдив
Дата: 11.07.2018      1930

Зелевите култури се нападат от много болести, причинявани от вируси, бактерии и гъби. С икономическо значение са причинителите на мозайка, бактериоза, сечене по разсада, гуша (кила), мана, брашнеста мана, черни листни петна и склеротинийно (бяло) гниене по зелето.

Aгротехнически и организационни практики при разсадопроизводството

- Отглеждане на разсадите далеч от семепроизводни и други зелеви посеви;

- Отглеждане в чист от патогени субстрат;

- Обеззаразени саксийки, табли и др.;

- Оптимална влажност на почвата;

- Оптимална гъстота на разсадите; 

- Отстраняване на първите болни растения, унищожаването им далеч от разсадните лехи;

- Третиране с ПРЗ при необходимост.

Aгротехнически и организационни практики след разсаждане

- Разсаждане на здрав разсад;

- Оптимална гъстота на посевите;

- Борба с плевели и самосевки;

- Строг фитосанитарен режим;

- Оптимален влажностен режим на почвата и оптимална агротехника;

- Балансирано торене;

- Мониторинг за поява и разпространение на вредителите;

- Въвеждане на сеитбообръщения;

- Механично събиране на силно нападнати растителни части с петна от болести и унищожаването им;

- Третиране с ПРЗ. Редуване на ПРЗ с различни функционални групи за предпазване от резистентност;

- Прилагане на ПРЗ с кратък карантинен срок през беритбения период.

 

Системата за борба с вредителите по зелевите култури е отпечатана в брой 6/2018 на сп.”Растителна защита.