Кубинска мана по краставици (Pseudoperonospora cubensis)

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 11.07.2018      3795

Това е заболяването с най-голямо икономическо значение при отглеждане на краставици.  По горната страна на листата се образуват жълтеникави петна с неправилна форма, ограничени от нерватурата. Във влажно време те са  воднисти, а долната им повърност се покрива с рехав сивовиолетов налеп от спороношението на гъбата. По-късно петната  нарастват, сливат се и целият лист прегаря.  Първите петна обикновено се появяват по най-долните листа, но за кратко време могат да бъдат поразени по-голямата част от тях. По-голямо значение има при краставиците, отглеждани в оранжерии с полиетиленово покритие, където влажността е по-висока. Гъбата се запазва като ооспори в почвата. При продължително безсменно отглеждане на краставици, особено в полиетиленови оранжерии, се натрупва голямо количество зараза в почвата. Тогава болестта може да се развие много рано и да причини големи загуби. Високата относителна влажност на въздуха е благоприятна за масовото й развитие. Благоприятно условие е утрината роса, която се образува по растенията в неотопляемите култивационни съоръжения, поради разликата в дневните и нощните температури. При нощно отопление, което не позволява образуването на роса, вероятността от нападение от мана е нищожна. При наличие на благоприятни условия за развитие на гъбата и при поява на първи петна трябва незабавно да се проведат третирания с ПРЗ. Неадекватни действия в такъв момент могат да бъдат  фатални и загубите - големи.

Борба

Почистване на растителните остатъци от предходната вегетация; Отглеждане на устойчиви сортове. Редовно проветряване на оранжериите. Балансирано хранене на растенията. Поддържане на оптимален температурно-влажен режим. Да не се допуска образуване на роса по листата. Профилактични третирания с ПРЗ.

При наличие на критични периоди третиране с регистрирани ПРЗ: Бордо микс 20 ВП 375-500 г/дка; Верита ВГ 0,15%; Галбен 8М 65 0,25%; Дитан ДГ 200 г/дка; Дитан М-45 200 г/дка; Икуейшън про 0,04%; Инфинито СК 120-160 мл/дка; Корсейт М ДФ 0,3%; Корсейт Р ДФ 0,25%; Мелоди компакт 49 ВГ 150-185 г/дка; Полирам ДФ 180-200 г/дка; Ридомил Голд МЦ 68 ВГ 0,25%; Ридомил голд 500 г/дка; Санкоцеб 80 ВП 200 г/дка; Шампион ВП 0,15%.