Източен плодов червей (Grapholitha Cydia molesta)

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 20.06.2018      2145

През юли летят и яйцеснасят пеперудите от второто поколение на неприятеля. Гъсениците от трето поколение поврежда предимно плодовете.  Гъсеницата се вгризва странично, в местата на допиране на плодовете или до дръжката. Често се наблюдава смолотечение. Повредените плодове се деформират или загниват. Дават признаци на преждевременно узряване и окапват.

Гъсениците на източния плодов червей се нападат от голям брой паразити. Най-голямо значение има браконидът Ascogaster quadridentatus Wesm.

 

Стратегия за контрол на вредителя:

Необходим е строг карантинен контрол, за да се ограничи разпространението на източния плодов червей, като се провеждат ежегодни прегледи в овощните насаждения за своевременното му откриване. Началото на летежа и динамиката му на източния плодов червей се установяват с феромонови уловки.

Химичен контрол се провежда при ПИВ:

-през вегетацията – 10-15 бр. пеперуди /уловка/седмица;   

-млади градини – 2-3% нападнати леторасти от гъсеницата;

-плододаващи градини - 5% повредени леторасти или 2-4% нападнати  плодове от гъсеницата.

 

Разрешени продукти за растителна защита:

авант 150 ек - 33,3 мл./дка; вазтак нов 100 ек – 0,0125%; дека ек / деша ек/дена ек - 50 – 70 мл./дка; децис 2,5 ек – 0,04%; димилин 25 вп-0,04%; дурсбан 4 ек  - 150-200 мл./дка; ефория 045 зк - 150 мл./дка; карате експрес вг /нинджа /форца - 100-120 г/дка; кораген 20 ск - 16 – 30 мл./ дка; лузиндо  40 вг - 0,025 кг/дка; мадекс твин - 10 мл./дка; метеор - 90 мл./100 л.вода; ранер 240 ск – 0,03%; рапакс сбс европа - 100-200 мл./дка; суми алфа 5 ек/сумицидин 5 ек – 0,02%.