Ябълков плодов червей (Laspeyresia pomonella=Cydia pomonella)

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 19.06.2018      3355

През юни вредят гъсениците от първо поколение. Те се хранят със семките и семенната кутийка, като я унищожават изцяло. Една гъсеницата поврежда 2-3 плода. Повредените плодчета окапват, а в сърцевината им се развиват плесени. Повредата често остава незабелязана поради юнското опадване на завръзите. След изхранването си гъсеницата напуска повредения плод. Спуска се с копринена нишка или пълзи по ствола и в пукнатините на кората прави пашкул, в който какавидира. Гъсениците на второ поколение плодови червеи са изключително опасни за овощните дървета през август. Обикновено те причиняват масово червясване на плодовете. Препоръчваме на стопаните да се информират от местните служби по растителна защита, които следят развитието на неприятели по региони.

Стратегия за контрол на вредителя

Химично третиране се извършва срещу излюпващите се гъсеници, преди те да се вгризят в плодовете при праг на икономическа вредност (ПИВ) за първо поколение: 0,8-1% пресни вгризвания в плодовете.

Разрешени продукт за растителна защита

афикар 100 ек - 30 мл/дка; афърм 095 сг - 300г/дка; вазтак нов  100 ек  - 0,0125 %; дека ек / деша ек/дена ек - 30 мл/дка; децис 2,5 ек - 0,03 %; децис 100 ек - 7,5 -12,5мл/дка; диклайн 2,5 ек – 0,03%; димилин 25 вп-0,04%; дукат 25 ек - 30 мл/дка; дурсбан 4 ек  - 150-187 мл/дка; ефциметрин 10 ек /цайпер 10 ек - 30 мл/дка; калипсо 480 ск - 20 -25 мл/ 100 л вода; карате зеон 5 кс – 0,02%; кораген 20 ск - 16 – 30 мл/дка; ламбада 5 ек - 15 мл/дка; мадекс твин - 10 мл/дка; мадекс топ - 10 мл/дка; метеор - 60 мл/100 л вода; нексид 015 кс – 0,03%; пиринекс 48 ек – 0,12%; протеус о-тек - 0,05-0,06%; ранер 240 ск – 0,04%; релдан 40 ек – 0,12%; синеис 480 ск - 20 -37.5мл./дка; суми алфа 5 ек /сумицидин 5 ек – 0,02%; суперсект мега /суперсект  екстра – 0,015%; фюри 10 ек – 0,0125%; циклон 10 ек - 30 мл/дка; циперфор 100 ек - 30 мл/дка; шерпа 100 ев /афикар 100  /циперфор 100 ев /циклон 100 ев - 30 мл/дка; шерпа 100 ек - 30 мл/дка.