Опасност от заразяване с мана по лозата и зеленчуковите култури

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 19.06.2018      2225

През изминалия период агрометеорологичните условия се определяха от неустойчиво – топло, дори горещо време с локални превалявания.

През периода 15-21 юни времето ще продължи да бъде нестабилно, с очаквани чести превалявания и понижение на температурите. Остава вероятността за градушки и поражения по земеделските култури.

Според прогнозираните метеорологични условия водопотреблението на пролетните култури ще нарастне значително през втората половина на периода поради преминаването им в репродуктивен стадий на развитие. Най-високи ще бъдат стойностите в полетата на Югозападна и цяла централна Южна България и ще достигнат максимални стойности до 36-40 mm за периода.

Независимо от честите превалявания, в цялата страна се наблюдава различна степен на недостиг на почвените влагозапаси. Стойностите на водния дефицит се увеличават постепенно от североизток на югозапад и имат максимални стойности до 20-26 mm.

При зимните житни култури, ще се наблюдават фазите млечна, восъчна и пълна зрялост. При слънчогледа ще се осъществява листообразуване и бутонизация, а при царевицата листообразуване. В районите, където водните запаси са под оптималните в корено-обитаемия почвен слой следва да се пристъпи към напояване.

Метеорологичните условия и през този период ще поддържат опасността от заразяване с мана по лозата и зеленчуковите култури. Източният плодов червей ще продължи да нанася щети при овощни видове. Има опасност и от развитие на брашнета мана и струпясване по плодовете. Топлото и сухо време в края на месец май и началото на юни благоприятстваше намножаването и увеличението на популациите на листните въшки. При доматите вреда нанася некрозата (чернилка), разпространявана чрез листните въшки, което налага борба срещу преносителя. Засегнатите растения се  изкореняват и отстраняват.

Условия подходящи за пръскания срещу болести и неприятели ще има към края на периода, когато вероятността за валежи се очаква да намалее.

 

 

Източник: НИМХ