Интегрирано управление на вредителите и фитосанитарни стандарти в растениевъдството

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 29.05.2018      1787

На 30 май в гр. Монтана ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Монтана) и БАБХ (Областна дирекция по безопасност на храните - Монтана) на тема: “Интегрирано управление на вредителите и фитосанитарни стандарти в растениевъдството”.

На семинара Изабела  Георгиева – началник отдел „Растителна защита“ към ОДБХ - Монтана ще запознае фермерите с интегрираното управление на вредителите, а Билян Петков – експерт отдел „Растителна защита“ към ОДБХ - Монтана ще представи фитосанитарните стандарти в растениевъдството – изпълнение и контрол. Експерти от ТОО на НССЗ в гр. Монтана ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

ПРОГРАМА

Семинарът ще се проведе в гр. Монтана, бул. “Трети Март“ 74, ет. 6, зала на Областна дирекция на ДФ “Земеделие“ - Монтана.

 

Източник НССЗ