Вредната житна дървеница – опасен неприятел по житните

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 28.05.2018      4349

Вредната житната дървеница (Eurygaster integriceps Put.) е един от най-опасните неприятели по житните растения. Обикновено най-силно поврежда пшеницата, по-слабо напада ечемика, овеса и ръжта и много рядко царевицата.  Зимува като възрастно под опадалата шума на дъбовите гори. Напролет се активира и започва да мигрира към житните посеви над 11-12 °С. В началото възрастните смучат сок от стъблото на младите растения, вследствие на което централният лист пожълтява, усуква се и изсъхва. По-късно, когато температурите се покачат, дървениците смучат сок от връхните части на неизкласилите още растения. Неприятелите пробиват влагалището на последния лист и смучат сок от класа. Над мястото на убождането класът побелява, не се образуват класчета, вретеното се изкривява, а осилите се накъдрят. Непосредствено след изкласяването вредните житни дървеници смучат сок от стъблото над последното коляно.

Ларвите започват да се излюпват по различно време през отделните години, като тези от първа възраст не се хранят, а от другите възрасти смучат сок от плевите и зърната. Съотношението между ларвните възрасти зависи от метеорологичните условия па района, микроклиматичните условия на посева, фазата на развитие и сортовата особеност на пшеницата. При сортове, които по-рано образуват генеративните си части, развитието па ларвите се ускорява. Възрастните от новото поколение се появяват в края на юни и началото на юли. Те се хранят нормално при температура на въздуха от 18 до 30°С и влажност до 55% до пълно насищане. Лятната миграция на дървениците започва след средата на юли до към октомври.

Вредната дейност на житна дървеница обхваща два етапа. През първия дървеницата поврежда стъблата па житните, много от които загиват. През втория етап се засягат зърната. Повредените зърна имат по-ниско абсолютно и хектолитрово тегло, което се отразява и на размера на добивите и на кълняемостта на семенния материал.

Стратегия за контрол на вредната житна дървеница

Редовната борба с плевелите, разораването на целинните места и синорите, унищожаването на храстите и единичните дървета в полето оказват отрицателно влияние върху яйчните паразити.

Борбата срещу презимувалите дървеници трябва да се провежда при съотношение между мъжките и женските индивиди 1:1 и плътност над 2 броя на 1 кв. метър. Срещу ларвите борбата започва, когато 30 % от тях са достигнали трета възраст и плътност над 2 броя на кв. метър.

Разрешените продукти за растителна защита

За борба с неприятеля са регистрирани инсектицидите: Карате Зеон 5 КС- 15 мл/ дка; Газел 20 СП - 12,5 г/ дка; Маврик 2Ф Ефур 2Ф - 20 мл/ дка; Моспилан 20 СП - 12,5 г/ дка;

Оазис 5 ЕК/Суми Алфа 5 ЕК, - 25 мл/ дка - Възрастно – при 2 възрастни/м2   

Ларви – при преобладаване на ларви III-та възраст до поява на IV-та възраст.

 

 

оазис