В зеленчуковата градина през май

Автор(и):  проф. д-р Стойка Машева, ИЗК "Марица" Пловдив; гл.ас. д-р Дима Маркова; доц. д-р Винелина Янкова, ИЗК “Марица” в Пловдив
Дата: 16.05.2018      2547

Растителнозащитни мероприятия в зеленчуковата градина през май

 

 • Подбор на проветриви площи за отглеждане на културите;
 • Редовните есенна, предпосевна и междуредова обработки водят до значително намаляване плътността на неприятелите чрез механично унищожаване на голяма част от какавидите в почвата;
 • Въвеждане на сеитбообръщения с включване на култури различни от сем. Solanaceae. Много добри предшественици са житните и зърнено-бобовите култури;
 • Пространствена изолация. Ако на съседни площи се отглеждат култури, които имат общи неприятели, съществува опасност от преминаване от едната на другата култура. Това е особено важно за преносителите на вирусни и други болести (трипсове, листни въшки, цикадата H. obsoletus);
 • Спазване на най-подходящите срокове за сеитба и разсаждане. Ранно засадените култури осигуряват по-високи добиви и при силно развитие на столбур;
 • Използване на чисти от неприятеля площи, определени след предварително обследване (телени червеи, галови нематоди и др.);
 • Оптимална гъстота на посевите;
 • „Окрайчване” на посева с ивица без плевелна растителност;
 • Използване на здрав и чист от болести и неприятели разсад;
 • Избор на подходящи сортове с устойчивост към някои болести и галови нематоди;
 • Да се използват сертифицирани семена, чисти от патогени;
 • Да се ограничи напояването чрез дъждуване;
 • Поставяне на сини и жълти лепливи плоскости в оранжериите и в разсадните отделения;
 • Използването на феромонови уловки при доматения молец е сигурен метод за навременно откриване наличието на мъжки пеперуди и редуциране плътността на популацията.
 • Унищожаване на плевелната растителност;
 • Поддържане на оптимален воден и хранителен режим. При засушаване нападението от трипсове и паяжинообразуващи акари е по-голямо. Едностранното азотно торене предизвиква удължаване на вегетацията и изнежване на растенията, което ги прави по-податливи на нападение от листни въшки, оранжерийна белокрилка и някои болести. При торене с фосфорни и калиеви торове узряването на плодовете се ускорява, тъканите загрубяват, което не е благоприятно за неприятелите и те по-малко нападат и повреждат такива растения;
 • Редовно обследване на площите. Това мероприятие е от изключително значение за навременното установяване на вредителите и ефикасно провеждане на растителнозащитните практики;
 • При наличие на критични периоди за поява на болести и неприятели да се провеждат профилактични третирания с ПРЗ;
 • Прибиране и унищожаване на растителните остатъци в края на вегетацията.

 

Системата за опазване на домати, пипер и патладжани от най-опасните болести и неприятели по време на вегетацията е публикувана в брой 4/2018 на сп.”Растителна защита”