Шарен гроздов молец (Lobesia botrana)

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 16.05.2018      4205

В края на април, началото на май се наблюдава отделяне на реса при лозата. През тази фаза протича вредната дейност на един от най-опасните неприятели – шареният гроздов молец. Гъсениците от първото поколение на молеца повреждат ресите на лозата, което изисква при повишена численост (ПИВ > 6-8 гъсеници на 100 реси) своевременно третиране.

През юни летят пеперудите от второ поколение на неприятеля. Те снасят яйцата си върху зърната с големината на грахово зърно (ягорида). Гъсениците повреждат ягоридата, като нагризват и изгризват вътрешността на зърната заедно със семената. Повредените зърна оплитат слабо с копринени нишки. Една гъсеница поврежда от 7- 24 зърна.

Стратегия за контрол на вредителя:

Да се третира при ПИВ: за  десертни сортове 6-7 гъсеници на 100 ягорида , а за  винени сортове 11-12 гъсеници на 100 ягорида.

Разрешени продукти за растителна защита:

Афикар 100 ЕК – 40 мл/дка; Децис 100 ЕК - 12,5-17,5 мл/дка;  Дипел 2X - 0,1 %;  Ефциметрин 10 ЕК/ Цайпер 10 ЕК - 40 мл/дка; Карате Зеон 5 КС – 0,02%; Кораген 20 СК - 18 мл/дка; Магеос - 10 гр/дка; Рапакс  - 75-100 мл/дка; Синеис 480 СК - 4-18 мл/дка; Суми Алфа 5 ЕК /Сумицидин 5 ЕК/ Оазис 5 ЕК - 0,025 %; Форей 48 Б - 0,15 %; Циклон 10 ЕК - 40 мл/дка;  Циперфор 100 ЕК - 40 мл/дка ; Цитрин Макс /Циперкил 500 ЕК /Циперт 500 ЕК /Поли 500 ЕК - 6 мл./дка; Шерпа 100 ЕВ /Афикар 100 /Циперфор 100 ЕВ - 40 мл/дка; Шерпа 100 ЕК - 40 мл/дка;  Синдокса ВГ-12,5 г/дка.