На вниманието на гроздопроизводителите

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 16.05.2018      1409

От 2 май 2018 година започва прием на заявления за издаване на разрешения за засаждане на нови лозя, съобщи Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ). Приемът е обявен за периода 1 май - 29 юни 2018 г. Общата площ за която могат да бъдат предоставени разрешения по този прием е 605,83 ха.

Разрешителният режим на засаждане е уреден с Наредба № 9 от 26 май 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя. Разрешения за нови насаждения са необходими на производители, които желаят да засадят лозя, но не разполагат с права, които да преобразуват или с лозови насаждения, които да изкоренят и презасадят. Заповедта за приема, както и образци на документи по процедурата, са публикувани на сайта на ИАЛВ в раздел „Заявления".

Следващият прием на заявления за издаване на разрешения за засаждане на нови лозя ще се състои едва през периода май-юни 2019 година.

Съгласно действащото към момента законодателство засаждането с разрешения за засаждане на нови лозя не се подпомага по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 години.

 

Източник: ИАЛВ