Национална библиотечна седмица – 14-18 май 2018

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 14.05.2018      2112

Във връзка с провеждането на 13-та Национална библиотечна седмица в Централната селскостопанска библиотека и в Института по аграрна икономика  ще се състоят дни на отворените врати, 14-31 май. По време на  тези дни Централната селскостопанска библиотека ще предлага безплатна едногодишна читателска карта, библиотечно-информационни консултации и лекции за новите технологии в научно-информационната дейност.

Навлизането на нови информационни системи в образователния процес поставя мястото и значението на традиционните библиотеки пред нови изисквания, роля и смисъл на тяхното използване от обществото. Дигиталното поколение има съвсем различни очаквания към библиотеките – като модерни оборудвани центрове за достъп на бърза и в същото време качествена информация.

Програмата „Глобални библиотеки – България” (2009 – 2013), която Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” подкрепи с 15 млн. долара е най-сериозната инвестиция в библиотечния сектор, конкретно в обществените библиотеки за целия период на прехода. Тя бе двигател за превръщането на обществените библиотеки в места за безплатен достъп до интернет, в обучителни центрове по информационна грамотност за социално слабите граждани и тези от третата възраст. Програмата стимулира множество позитивни промени – технологично оборудване на 960 библиотеки, повишаване на квалификацията на библиотечните специалисти, създаване на обучителни центрове по места. Реализацията на програмата доказа, че когато има ясна идея за реформи и последователни действия, се постигат конкретни цели и промените са осезаеми. За съжаление тази програма не беше вписана в общата национална стратегия за подобравяне и реформиране на състоянието на библиотеките в контекста на  съвременната ситуация. Затова на проведеното проучване от ФГББ през 2017 г., се вижда ясно, че налице има успешни, регионално развити практики, но като цяло библиотечният сектор остава незадоволително модернизиран.

Целта на 13-та Национална библиотечна седмица е да ангажира вниманието на местните власти с неотложните проблеми в библиотечния сектор, за да може библиотеките да се превърнат във водещите институции в процесите на дигитализация, обмен на цифрова информация, създаване на отворени дигитални архиви и достъп до електронното управление.

Официалното откриване на Националната библиотечна седмица ще се състои в София на 15 май 2018 г. (вторник) от 14 часа в зала Средец на София хотел Балкан. Специален гост на откриването ще бъде г-жа Ева Майдел, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП и председател на Международното европейско движение.

 

Централна селскостопанска библиотека

В Централната селскостопанска библиотека (ЦСБ) ще се проведат дни на отворените врати, 14-31 май. По време на  тези дни Централната селскостопанска библиотека ще предлага безплатна едногодишна читателска карта, библиотечно-информационни консултации и лекции за новите технологии в научно-информационната дейност.

С богатия си библиотечен фонд от около 500 000 тома специализирана литература, ЦСБ е най-голямото хранилище на аграрна литература за страната, достъпна за всички категории потребители –  научни работници, докторанти, студенти, преподаватели, земеделски производители, аграрни специалисти от различни институции, браншови организации и фирми, както и обикновени граждани.

гр. София, бул. „Цариградско шосе” №125, бл. 1

 

„Аграрната наука в полза на практиката”– Институт по аграрна икономика

Във връзка с провеждането на 13-та Национална библиотечна седмица на 16 май Институтът по аграрна икономика ще проведе ден на отворените врати под надслов „Аграрната наука в полза на практиката” ще се проведе среща , на която ще бъдат предствени водещи аграрни институти от страната, проекти и семинар на тема: „Младите в аграрната наука”.

 

Програма на Ден на отворените врати – „Аграрната наука в полза на практиката” – 16.05.2018 г.

9:30 – 09:45 официално откриване – проф. д-р Васил Николов, председател на Селскостопанска академия

9:45 – 10:15 представяне на съорганизаторите:

➢         Агробиоинститут;

➢         Институт по животновъдни науки;

➢         Институт по криобилогия и хранителни технологии;

➢         Институт по декоративни растения;

➢         Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”

Представяне на проект, финансиран от фонд „Научни изследвания” на тема: „Иновационни модели за повишаване на

конкурентоспособността на земеделските стопанства в България”, ръководител на проекта проф. д-р Нина Котева

10:15 – 11:00 „Новите технологии в Научно-информационната дейност” – Румяна Василева

11:00 – 13:00 семинар на тема: „Младите в аграрната наука”

13:00 – 13:15 Закриване

 

Място на провеждане: Институт по аграрна икономика, гр. София, бул. „Цариградско шосе” №125, бл. 1

(централно фоайе и читалнята на ЦСБ)