В първото десетдневие на май ще има подобрение на почвените влагозапаси и опасност от мана по лозата

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 08.05.2018      1281

След сухото и горещо за сезона време в края на април и началото на май през следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще претърпят съществена промяна.

До края на първото десетдневие се прогнозира понижение на температурите и нормализиране на топлинните условия. Очакваните повсеместни валежи ще подобрят почвените влагозапаси в горните слоеве и условията за протичане на началните фази от вегетацията на засетите посеви със слънчоглед и царевица. Тези валежи ще се отразят благоприятно на пшеницата, ечемика и зимната рапица, при които протичат критични по отношение на влагата фази. При пшеницата и ечемика ще се наблюдава масово фаза изкласяване. При най-рано изкласилите посеви, през третото десетдневие на април (агростанциите: Кнежа, Павликени, Царев Брод, Пазарджик, Пловдив, Ямбол), ще се осъществява цъфтеж, оплождане и формиране на зърното. При зимната рапица ще  протича образуване на шушулки.

През периода при лозата ще протича отделяне на реса. Честите валежи и по-ниски температури в края на първото десетдневие ще повишат риска от заразяване и развитие на мана по лозата, което изисква след стабилизиране на времето профилактично третиране. При появата на първите признаци на мана е наложителна употребата на системни фунгициди. През периода се прогнозира повишена вероятност от градушки. При повреди от градушка засегнатите овощни култури трябва при първа възможност да се третират с медсъдържащи фунгициди цел по-бързо калциране на раните и ограничаване риска от вторични зарази с патогени.

 

Източник НИМХ