Брой 4/2018 на списание „Растителна защита“

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 08.05.2018      5460

Вижте кои са актуалните теми в този брой.

На 9 май очаквайте да излезе от печат брой 4/2018 на списание „Растителна защита“. Темата на броя е лозата. В този брой ще ви запознаем с историята на лозата по нашите земи, с традицията на отглеждане на лозови масиви в България, производството на вино, сортове с повишена устойчивост на болести и разбира се с болестите и неприятелите, които нападат лозовите насаждения.

Лозата се напада от над 40 вида неинфекциозни и инфекциозни болести и над 100 вида насекоми, акари, нематоди и други неприятели. От болестите актуални са: маната, оидиумът, сивото гниене, бактериалният рак, чернилката, антракнозата; болестите, повреждащи летораслите и дървесината, а така също вирусните болести с вектори нематоди от р. Xiphinema и Longitarsus. През последните години се появяват и фитоплазмените болести. Почти всички тези болести са в списъка на МЗХГ за мониторинг и провеждане на химическа борба.

Какви са методите за борба с тях, защо при създаването на ново лозе е задължително проучване на нематодния статус на почвите и при наличие на вектори  трябва се предприемат необходимите агротехнически мероприятия още преди засаждане на лозите, както и още други полезни знания ще научите ще научите в настоящия брой на списанието. Темата е обширна и затова сме се спрели на няколко важни пункта за развитието и отглеждането на здрави лозови насаждения. През последните години бактерийният рак и фитоплазмените болести са истиснко предизвикателство за всеки лозар в страната ни. Малко известен е фактът, че през 70- те години на миналия век са изградени огромни лозови масиви и са внедрени нови сортове, но това от своя страна води и до внясянето на нови, неизвестни досега у нас силни агресивни патогени. При извършване на микроскопски анализи на заразени лози са изолирани и определени два много опасни патогени, причинители на еутипиозата (Eutypa armeniacae) и на екскориозата (Phomopsis viticola).

Как се определят неприятели по зимните пъпки и каква е разликата между набъбващи и набъбнали пъпки ще разберете от проф. Ангел харизанов и проф. Вили Харизанова от Аграрния университет в Пловдив. Акарите, които се срещат по лозовите насаждения могат да бъдат и полезни (хищни акари), затова от изключително значение за лозовите масиви е да се запази биологичното равновесие между тях и естествените им врагове. Едва към средата на 80-те години с ограничаване прилагането на тотални инсектициди срещу гроздови молци и други неприятели започва възстановяване на относителното биологично равновесие между вредните акари  и техните акарофаги.

Високата степен на заплевяване обикновено води до  по-слаборазвити леторасли, по-малко тегло на гроздовете и по-нисък добив на декар. Това е сериозен проблем, който изисква доброто познаване на плевелите и на методите за борба с тях. Добрата информираност в тази насока дава възможност и за правилен подбор на хербициди и обработки за намаляване до минимум щетите от влиянието на вредната растителност.

Бъдете винаги добре информирани със списание „Растителна защита“!

Стартираме отново с нашата любима рубрика „Карантина“, в която в този брой ще разберете в подробности за бактерията Xylella fastidosa, индентифицирана в района на Пулия, Южна Италия по маслината. Според Централната лаборатория по карантината на растенията от началото на провеждане на мониторингова програма 2014 до момента не е у установена зараза от Xylella fastidosa  на територията на България.

В рубриката „светофар“ ще ви алармираме, че в  овощната градина е масирана атаката на болестите и неприятелите след цъфтежа. В зеленчуковата градина през май само от нас може да разберете каква е системата за опазване на домати, пипер и патладжани от вредители.

В четири поредни броя на списание  „Растителна защита“ ще публикуваме интервюта със земеделски производители, които са клиенти на  „Виола“  АЕ, търговската фирма за пестициди, торове и семена, базирана в Сливен. В този брой очаквайте разговора ни с Христо Стойнов, лозар и лицензиран винопроизводител от с. Лозенец.  В началото е трудно и за Христо наследените 10 дка лозя са по-скоро бреме, отколкото обещания за успех. Но постепенно с много труд и енергия той и семейството му днес могат да се похвалят с 100 дка лозя, половината от тях нови насаждения с елитните винени сортове Кабарне, Мерло, Шардоне, Мускат Отонел и Червен Мискет. Притежава и малка, бутикова винарна, в която се произвеждат 7 марки вина. За него да работи на “светло”, по всички правила е печеливша формула, която следва твърдо още от самото създаване на фирмата му.

Във вложката „Опасни патогени по земеделските култури” гл. ас. д-р Звездомир Желев ще представи значението и видовете прогнозни модели при зърнено-житните култури. През последните пет години в Аграрния университет в Пловдив в рамките на два проекта за работа с фермери, финансирани от фондация „Америка за България“, бяха въведени съвременни, базирани в интернет, прогнозни модели за болести по ябълка, череша и лоза. Последните намериха широко приложение сред производителите и се превърнаха в изключително важен техен инструмент. Положителните резултати при трайните култури, а така също силното развитие в сектор зърнопроизводство породиха въпроса доколко прогнозните модели са приложими при житните.

 

Съдържание брой 4/2018

ТЕМАТА

А. Харизанов – Лозата – фитосанитарната обстановка определят 40 неинфекциозни и инфекциозни болести, и 100 вида неприятели

Н. Генов – Бактерийният рак – сериозно предизвикателство за лозарите

Н. Генов – Фитоплазмени болести

М. Накова, Б. Наков – В лозовите агроценози се разпространява нова патогенна флора

А. Харизанов, В. Харизанова – Неприятелите по набъбващите и набъбналите пъпки

А. Харизанов, В. Харизанова – Пазете биологичното развновесие между акарите и техните естествени врагове

А. Илиев и др. – Сортове с повишена устойчивост на болести

Н. Маринова – Подходящи механични обработки и правилно подбрани хербициди осигуряват ефикасен контрол на плевелите

 

КАРАНТИНА

Е. Димитрова, М. Димова – Бактерията Xyelella fastidosa разширява кръга на гостоприемниците си и завладява нови европейски територии

 

СВЕТОФАР

М. Боровинова, И. Лечева – В овощната градина – масирана атака на болестите и неприятелите след цъфтежа

С. Машева, В. Янкова, Д. Маркова – В зеленчуковата градина – система за опазване на домати, пипер и патладжани от вредители

 

БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛЦИ

Емил Иванов – Работим на светло, по всички правила!

 

УЧИЛИЩЕ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

З. Желев  – Условия за развитие и прогноза на опасни патогени при зърнено-житните култури

 

Списание Растителна защита & семена и торове няма отношение към поднесената информация в публикуваните реклами и ПР материали. Отговорността за съдържанието им е изцяло на рекламодателите. За информацията в авторските материали носят отговорност авторите на публикациите.