Очаква ни топло и сухо време в края на април и началото на май

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 30.04.2018      1186

В края на април и началото на май развитието на земеделските култури ще протича при наднормени температури, а в някои райони на централната част от Дунавската равнина и в южните райони на страната – и при незадоволителни влагозапаси в 50 cm почвен слой. Вследствие високите температури през април, поднормени валежи и ускорената вегетация на културите нивото на почвените влагозапаси значително се понижи, на места под 65% от ППВ.

Пшеницата и ечемика в голямата част от полските райони ще встъпят във фаза изкласяване. На места в Южна България при част от посевите ще се наблюдава и фаза цъфтеж.

При зимната рапица ще преобладава фаза цъфтеж. При засетите посеви със слънчоглед и царевица ще се наблюдава фаза поникване и начален стадий на листообразуване. През този период при царевицата и слънчогледа сериозни щети нанася сивият царевичен хоботник. При плътност на вредителя над икономическия праг на вредност (във фаза поникване ПИВ > 2 бр.възрастни на m2) е наложително третиране.

През периода при лозата ще се наблюдава отделяне на реса. През тази фаза протича вредната дейност на един от най-опасните неприятели e шареният гроздов молец. Гъсениците от първото поколение на молеца повреждат ресите, което изисква при повишена численост (ПИВ > 6-8 гъсеници на 100 реси) своевременно третиране. По-подходящи условия за извършване на растителнозащитни пръскания ще има в средата на периода.

В края на април и началото на май критични минимални температури за земеделските култури не се прогнозират.

 

Източник: НИМХ