Добри растителнозащитни практики при борбата срещу болести и неприятели при лозата

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 26.04.2018      1940

На 27 април 2018 г. в гр. Сандански, обл. Благоевград ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Благоевград) и Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) на тема: “Добри растителнозащитни практики при борбата срещу болести и неприятели при лозата”.

На семинара Любомир Терзиев – гл. инспектор, ИАЛВ -  Благоевград ще представи на земеделските стопани добрите растителнозащитни практики при борбата срещу болести и неприятели при лозата.

Лекторът ще запознае гостите с техники за торене при лозата.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Благоевград ще разяснят на участниците в семинара възможностите за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 на земеделските стопани, отглеждащи лозя.

Събитието ще се проведе в гр. Сандански, обл. Благоевград, бул. „Свобода” № 20, ет. 1 (сградата на МИГ - Сандански)

Програма на семинара

Източник НССЗ