Работим на “светло”, по всички правила!

Автор(и):  Емил Иванов
Дата: 24.04.2018      20233

Разговор на Емил Иванов с Христо Стойнов, лозар и лицензиран винопроизводител от с.Лозенец, община Стралджа, област Ямбол, управител на фирма ЕТ “Христо Стойнов-Д”

Г-Стойнов, моля Ви разкажете как взехте решение да опитате късмета си в лозарството?

С две думи изстрадано решение! До 2000 г. бях на гурбет – Кипър, Израел, Гърция... Убедих се, че това не  е начинът да изплувам и се върнах на село. Две години работих като техник във винарската изба в Стралджа. Там научих някои от тънкостите на голямото изкуство, наречено винопроизводство. Напук на моето голямо удовелотворение от шанса да попадна на това интересно място, избата затвори врати и аз се намерих на улицата/за кой ли път/. Следващата ми спирка беше оранжерията в Стралджа. Подир година взех съдбовно решение – захващам се с лозарство. Надеждата ми се крепеше на ония 10 декара лозя, които получих по наследство. И започнах стъпка по стъпка, напред и нагоре, заедно със съпругата и сина...

 

С какво разполага днес фирма “Христо Стойнов-Д”?

Собствени лозя на 100 дка, половината от тях са нови насаждения – елитните винени сортове Каберне, Мерло, Шардоне, Мускат Отонел и Червен мискет. От 5-те сорта правим 7 марки вина в нашата малка високотехнологична и модерна винарна, която позиционирахме в двора на дома ни.

 

Стигнахте до идеята да произвеждате краен продукт. Това е голямо предизвикателство, най-малко поради факта, че конкуренцията е много силна...

Семейната винарна е бутиков тип, все още малко познат у нас. На общия фон внася свежест, пъстрота, приятни изненади и вълнуващи изживявания. Що се отнася до легитимната, регламентирана конкуренция, тя не е страшна, страшна е “сивата” конкуренция, крадецът на честния труд, който обезмисля много добри замисли, изкривява пазара.

 

Кои са базовите параметри за успех в лозарството и винопроизводството?

Базовите параметри са два. Единият е качеството на гроздето, другият – технологичното оборудване и хигиената във винарната. Съумееш ли да управляваш тези параметри, успехът е гарантиран.

 

Какъв е инструментариумът на Христо Стойнов за управление на базовите параметри?

В лозето – растителната защита, във винарната – към казаното по-горе прибавям професионалната компетентност на специалиста-технолог.

 

Акцентирахте на растителната защита в лозето, как я осъществявате на високо равнище?

Разчитаме на експертната подкрепа на фирма Виола АЕ. Какво имам предвид? Динамиката в агрохимията, и по-специално  агрохимията в лозарството, е много голяма. От една страна иновациите следват една след друга, а от друга страна – правилата в борбата с болестите, неприятелите и плевелите непрекъснато се менят в зависимост от промените в климатичната и фитосанитарната среда, натискът на инвазивните видове... Виола АЕ има информационен капацитет да следи за промените и новостите. Нейните специалисти са в пряк контакт с представителствата у нас на водещите световни агрохимически компании – БАСФ, Дю Пон, Ариста Лайфсайанс, Суммит Агро... С други думи: обменът на информация в реално време, осъществяван от Виола АЕ, е в полза на нас, производителите. Ние имаме привилегията да работим с върховите световни постижения за борба с вредителите в лозята си.

И още. Специалистите на Виола АЕ наблюдават целогодишно поведението на вредителите. Тяхната прогноза, диагностика и предложение за действие е на перфектно равнище. Това е формулата за постигане на висок здравен статус на лозовите насаждения – едно, както е известно, силно чувствително и деликатно производство.

 

Чувствате ли подкрепа от държавната администрация в земеделието?

Ние ползваме наемен труд по време на гроздобера. Еднодневните трудови договори обаче ни създават голямо главоболие. Нямаме нищо против тях, но бумащината е главозамайваща и ако бъде намалена, нещата ще се опростят в максимална степен. Друга тема са проектите по различни програми. Ние, малките производители, много трудно стигаме до тях, лишени сме от лесен достъп. Администрацията предпочита да работи с големите. Живеем с усещането, че малкият производител не е интересен, оставен е на заден план.

 

Какви са инвестиционните Ви намерения, как виждате бъдещето на Вашия бизнес?

Нашият собствен бизнес е с устойчиви параметри. За 5-те години, откакто стартирахме винопроизводството, успяхме да пробием на пазара. Имаме клиенти в цялата страна. През миналата година произведохме 30 т висококачествено вино и налице са индикации, че ще успеем да го продадем. Тази ситуация ни дава кураж да продължим напред. Първо ще обновим старите  лозя на 50 дка, ще инвестираме и във винарната.

Нашият опит да работим “на светло”, по всички правила, се оказва печеливш. Това е дългосрочната ни далновидна политика, която ще следваме твърдо, без капка отклонение. Вярвайте ми, няма нищо по-вълнуващо от успял човек на родна земя!

 

Визитка: Христо Стойнов е роден през 1961 г. в с.Лозенец. Има средно техническо образование. Съпругата му Донка е икономист, а синът му Стойно е технолог, енолог, бакалавър по агрономство.

 

­––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Както вече ви информирахме в четири поредни броя на списание “Растителна защита” ще публикуваме интервюта със земеделски производители, клиенти на Виола АЕ, търговската фирма за пестициди, торове и семена, базирана в Сливен. В брой 3-2018 на списание Растителна защита отпечатахме разговора с Неделчо Попов, председател на земеделската кооперация “Тунджа 94” в с. Паничерево, област Стара Загора. Очаквайте в бр.4 интервюто с Христо Стойнов, лозар и лицензиран винопроизводител от с.Лозенец.

Тези материали нямат рекламен характер. Целта е да покажем какво мислят хората за своя труд на полето, хората, които са част от земеделското общество на България.