Благоприятни агрометеорологични условия

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 24.04.2018      1032

През третото десетдневие на април агрометеорологичните условия ще се определят от  температури над климатичните норми. До средата на на периода при зимните житни култури ще протича масово фаза вретенене. На места в Южна България при пшеницата и ечемика ще се наблюдава преход от вретенене към изкласяване и начало на фаза изкласяване. През този период в пшеничните посеви трябва да се извършват наблюдения за появата и числеността на един от най-важните неприятели – житната дървеница, а също така и за развитието на някои гъбни болести - септориози, листна ръжда, брашнеста мана.

При зимната рапица ще преобладава фаза цъфтеж. При засетите в края на първото десетдневие на април посеви със слънчоглед на места в Дунавската равнина - Бъзовец, Новачене, Павликени ще протича фаза поникване и начален стадий на листообразуване. При лозата ще се наблюдават фазите 1-3 лист, а в южните райони – и отделяне на реса. През този период е необходимо да се извърши първото профилактично третиране срещу брашнестата мана (оидиум). По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитни пръскания ще има през първата половина от периода.

До средата на третото десетдневие съществени валежи не се очакват. В по-голямата част от полските райони условията ще позволяват провеждане на почвообработки и на сериозно изостаналата, след агротехническите срокове, сеитба на слънчоглед. Почвените температури в 10 cm слой са с подходящи стойности  за сеитбата на царевица за зърно, а до края на следващия период те ще бъдат подходящи и за сеитбата на топлолюбивите пролетни култури (памук, фасул, фъстъци, дини, пъпеши).

 

Източник: НИМХ