Балансирано хранене при зеленчуковите култури за получаване на качествена продукция

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 19.04.2018      1976

На 20 април 2018 г. в гр. Плевен ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Плевен) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) - Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) гр. Плевен на тема: “Балансирано хранене при зеленчуковите култури за получаване на качествена продукция”.

На семинара доц. д-р Маргарита Николова - хоноруван преподавател ще запознае гостите с управление на храненето на зеленчукови култури за повишаване ефективността на използваните торове и повишаване ефективността на торенето чрез осигуряване на балансирано хранене на зеленчукови култури.

Юри Ташков, н-к отдел „Растителна защита“ към  Областна  дирекция по безопасност на храните - гр. Плевен ще представи на участниците в семинара  добрите растителнозащитни практики.

Експертите от териториален областен офис на НССЗ - гр. Плевен ще разяснят на аудиторията възможностите за подпомагане по мерки от ПРСР 2014-2020 на производителите на зеленчукови култури.

Събитието ще се проведе в гр. Плевен, ул. "Васил Левски" № 1, ет. 3, залата на ТОО - Плевен към НССЗ

Програма на семинара

 

Източник: НССЗ