Цъфтежните пръскания са важен елемент от растителнозащитната верига при овощните култури

Автор(и):  проф.д-р Мария Боровинова, Институт по земеделие в Кюстендил; проф. д.с.н Иванка Лечева
Дата: 10.04.2018      4629

При ябълката през април се провежда цъфтежното пръскане, което е много важно за предпазване на цветовете от струпясване. През години с чести превалявания и висока атмосферна влажност при чувствителните на струпясване сортове се получават масови заразявания, в резултат на което цветовете окапват и тези повреди много често остават незабелязани и стопаните ги отдават на други причини. Това пръскане е насочено и срещу брашнестата мана и кафявото гниене.

За цъфтежното пръскане се използва един от следните фунгициди: Луна експирианс – 20-75 мл/дка,Систан супер 24ЕК – 0,03%, Строби ДФ-0,02%, Флинт макс 75 ВП – 0,02%, Хорус 50ВП – 0,03%,  Шавит 72,5 ВДГ – 0,2% или комбинацията Строби ДФ – 0,02% + Делан 700 ВДГ – 0,035%.

Цъфтежното пръскане при крушата е насочено срещу струпясването и кафявото гниене и се използват фунгицидите, посочени за цъфтежно пръскане на ябълката.

При всички костилкови овщни видове през април обикновено се извършват цъфтежни пръскания за борба срещу кафявото гниене. Ефикасни фунгициди срещу това заболяване са: Луна експирианс – 20-75 мл/дка, Хорус 50ВП – 0,045%,  Сигнум ВГ – 30г/дка, Сифкар 250ЕК – 20мл/дка, Делан 700 ВДГ – 0,05%, Тирам 80 ВГ – 0,3%.

Повечето от отглежаданите у нас кайсиеви и вишневи сортове са чувствителни на кафяво гниене и при влажна пролет и по-продължителен цъфтеж при тях трябва да се направят две цъфтежни пръскания. Първото - в началото  на цъфтежа, а второто - 8-10 дни след първото.

Цъфтежните пръскания да се провеждат сутрин, когато няма летеж на пчели. Използваните фунгициди не са токсични за пчелите, но те трябва да бъдат предпазени от струята при пръскането и от вмирисване с фунгициди.

 

Целия календар за цъфтежните пръскания през април може да прочетете в брой 3 на списание „Растителна защита”, който ще излезе от печат на 11.04.2018.