Безсрочен абонамент за списание "Растителна защита"

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 10.04.2018      2079

АБОНАМЕНТЪТ

за списание „Растителна защита“ за 2018 г. продължава безсрочно в редакцията.

Какво трябва да направите?

Пощенски запис за 60 лева, изпратен на адрес: 1618 София, ул. „Иван Йончев“ 3, за Емил Иванов Игнатов, ви осигурява абонамент за списанието за 2018 г. на посочения от вас адрес. Ще получите всички книжки за 2018 г. (вкл. и пропуснатите до момента на абонамента).

Още една оферта!

Срещу пощенски запис от 85 лева, изпратен на посочения адрес, ще получите промопакет: Списък на ПРЗ за 2018 година + абонамент за списание „Растителна защита“ за 2018 г. при посочените по-горе условия.

Имайте предвид! Всеки читател може да си поръча срещу 30 лв., изпратени с пощенски запис в редакцията, всички книжки от списание “Растителна защита”, отпечатани през 2017 година.

За информация: През 2018 г. във всяко списание ще има приложение „Опасни патогени по земеделските култури“. Водещи наши фитопатолози ще представят своите научни експертизи, наблюдения и прогнозни разработки за появата и разпространението на най-опасните патогени (някои от които нови за България) и борбата с тях в основните полски, зеленчукови и овощни култури.

Не забравяйте! Списанието се разпространява само чрез абонамент!