Сортове картофи

Автор(и):  проф. д-р Стойка Машева, ИЗК "Марица" Пловдив
Дата: 20.08.2014      7277

Български сортове
Иверце, Надежда 25 (устойчив на вирусни, гъбни и микоплазмени болести), Рожен (средна устойчивост на вирусни болести, висока устойчивост на мана по храста и клубените и много висока устой­чи­вост на краста и ризоктония), Перун (висока полска устойчивост на вирусни болести, мана по клу­бе­ни­те и краста, първият български сорт картофи, устойчив на картофената цистообразуваща нематода), Орфей (полска устойчивост на вирусни болести и мана по клубените, първият български сорт, устойчив и на двете коренови ци­сто­обра­зу­ва­щи нематоди G. rostochiensis и G. pallida).

Чужди сортове
Трезор (устойчив на нематода, вирус Y, краста и средно устойчив на мана по клубените); Импала (устойчив на мана, Y вироза и краста); Армада (устойчив на нематода, мана и листно завиване); Артемис (устойчив на нематода, У вирус и мана по клубените, средно устойчив на листно завиване и краста); Адора (устойчив на нематода и вирусите Х и А); Ривиера (устойчив на нематода, Y вирус и краста); Карлита (устойчив на нематода, краста и мана, чувствителен към вируса на листното завиване и Y вирус); Бонус (устойчив на краста, мана по клубените и рак); Амандине (устойчив на краста и рак, средно устойчив на мана, чувствителен на вирус Y и листно завиване); Латона (устойчив на цистообразуваща нематода, краста и мана по клубените); Вера (устойчив на рак по картофите, обикновена краста, вирусни болести); Марине (имунен на рак по картофите, устойчив на нематода и краста, чувствителен на вирус Y и мана); Сафране (устойчив на рак и мана по клубените, чувствителен на мана по храста и вирус Y); Нора (устойчив на рак, мана, ризоктония и вирусите М, Х и листно завиване); Пирол (устойчив на нематода, рак и ризоктония, средно чувствителен на вирус Y и вируса на листното завиване); Аринда (устойчив на Y вироза, листно завиване, краста и фитофтора); Амороза (устойчив на рак, нематода, Y вирус и мана); Санте (устойчив на вирусите Х, Y, А, фитофтора и нематода); Цезар (имунен на рак по картофите, устойчив на нематода, листно завиване и вирус Y); Маестро (устойчив на рак и нематода); Джили (устойчив на вирусите Х, Y, листно завиване, краста, алтернария и нематода); Агрия (устойчив на нематода, вирусите Х, Y, А); Кондор (имунен на вирус А и рак, добра устойчивост на вирусите Х, Y, листно завиване, и средна на мана по храста и клубените).