Подходящи условия за растителнозащитни пръскания при овошките

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 09.04.2018      1446

През първата половина на април развитието на земеделските култури ще протича с ускорени темпове, при температури над климатичните норми. През периода в полските райони при зимните житни култури ще се наблюдава фаза вретенене. При рапицата ще протича формиране на разклонения и фаза бутонизация.

В края на първото и началото на второто десетдневие на април се очаква стабилизиране на времето и подходящи условия за провеждане на неотложните растителнозащтни пръскания при овошките. Валежите в началото на пролетта увеличиха инфекциозния фон от различни гъбни болести - ранно кафяво гниене, сачмянка, струпясване и др. При черешата и вишната не трябва да се пропуска следцъфтежното третиране срещу една от най-опасните болести – цилиндроспориозата (бяла ръжда).

И през следващия период на много места в страната високото съдържание на влага в горните почвени слоеве ще възпрепятства провеждането на предсеитбените обработки и закъснелите сеитби на ранните и средно ранните пролетни култури. Наднормените валежи през март са причина за пропускане на агротехническите срокове при сеитбата на слънчогледа в голяма част от полските райони на страната.

Източник: НИМХ