Международни дни на полето в Пловдив

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 09.04.2018      12077

След успешното провеждане на Полевите дни на DLG (ГСО – германското Селскостопанско Общество) в Турция, Румъния и Украйна, първите Международни полеви дни България ще се състоят в Пловдив от 5-и до 7-и юни 2018 г. в учебно-опитна и внедрителска база на Аграрния университет в Пловдив. Организаторите очакват повече от 50 участника и около 5000 посетители през 2018 г.

Международните полеви дни са утвърдена международна платформа за среща на фермери, консултанти, производители и дистрибутори на семена, торове, продукти за растителна защита  и машини. Съвременни сортове растения, нови средства за производство, подобрени методи на отглеждане, демонстрации на живо на земеделски машини, както и най-новите научни открития.

На 48 опитни полета ще бъдат изложени различни видове култури, нови сортове, отглеждане и хранене на растения и съвременна растителна защита. Ще бъде осигурена специално обособена изложбена площ, предназначена за представянето на селскостопански машини. В допълнение към това, производителите на селскостопански машини и оборудване ще могат да представят своите машини в действие на 20 демонстративни полета. Освен това посетителите ще имат възможност да присъстват на демонстрация на пръскачки в едно определено поле с препядствия.

Международните полеви дни България ще се проведат близо до Пловдив на опитните полета на Аграрен Университет Пловдив, които се намират на 150 километра юго- източно от столицата София и на 1 км юго-източно от Пловдив (Цариградско шосе) в центъра на плодородната долина на река Марица – една от най-важните производствени площи на България за различни зърнени и  маслодайни култури, плодове и зеленчуци.

Международните Полеви дни се радват на голям интерес от страна на фермерите и селскостопанските специалисти във редица други страни, в които се провежда.

Организатор на събитието е IFWexpo Heidelberg, дъщерно дружество на DLG ( германското Селскостопанско Общество), който има дългогодишен опит в организирането на подобни събития в Украйна, Полша, Румъния, Турция и Русия. Немското дружество е създател и на известния хановерски панаир за земеделска техника “Агритехника”.

Основен партньор на международното изложение е Аграрният университет в Пловдив, разполагащ с модерна база и професионален екип. Сътрудничеството между българският земеделски университет и немското дружество е ориентирано към дългосрочност с цел Международните полеви дни в България да се утвърдят като постоянна дата от селскостопанския календар на страната.

 

Изложители и продукти