Брой 3/2018 на списание „Растителна защита“

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 30.03.2018      12928

Вижте кои са актуалните теми в този брой.

На 9 април очаквайте да излезе от печат брой 3/2018 на списание „Растителна защита“. Темата на броя са ягодоплодните култури – състояние и тенденции при производството им. Подробно ще ви запознаеме с новите болести по ягодоплодните насаждения, както и с икономически важните гъбни болести по малината. Ще разберете кои неприятели атакуват ягодите и малините и кои са стандартните и переспективни сортове за отглеждане в България. Не на последно място в темата за ягодоплодните може да прочетете и за икономическия ефект от биологичното производство на малини. Водният стрес е водещ при отглеждането и производството на малини. През последните години е налице трайна тенденция към повишаване на летните температури и намаляване на средните валежи. По какъв начин и как всичко това оказва вредно влияние върху растежа и развитието на малиновите растения ще разберете само в брой 3/2018 на списание „Растителна защита“.

Овощните видове се нападат от редица болести и неприатели, които влошават качеството на произведената продукция. За опазване на овощните култури от вредители се използват два метода – агротехнически и химически. Съвременната растителна защита съчетава и двата като се концентрира на интегрираната борба, която е по-ефективна и надеждна. В броя ще разберете кои са основните шест правила за успешна растителна защита.

В рубриката „светофар“ ще ви напомним, че цъфтежните пръскания са важен елемент от растителнозащитната верига при овощните култури.

А знаете ли, че през вегетацията и по време на съхранението луковите култури се нападат от ралични болести и неприятели, за които ще разберете в настоящия брой.

В четири поредни броя на списание  „Растителна защита“ ще публикуваме интервюта със земеделски производители, които са клиенти на  „Виола“  АЕ, търговската фирма за пестициди, торове и семена, базирана в Сливен. В този брой очаквайте разговора с Неделчо Попов, председател на земеделската кооперация  „Тунджа 94“  в с. Паничерево, област Стара Загора. За него земеделието днес е преди всичко труд, квалификация, предприемчивост, находчивост и половин щипка късмет.

Във вложката „Опасни патогени по земеделските култури” гл. ас. д-р Йорданка Станоева ще представи ръжди по зърено-житните култури – жълта и кафява.

 

ТЕМАТА

Е. Цолов, В. Антонов – Ягодоплодните култури – състояние и тенденции при производството им

М. Накова, Б. Наков – Нови болести усложняват фитосанитарното състояние на ягодоплодните насаждения

Е. Цолова, А Йорданова – Икономически важни гъбни болести по малината

Е. Цолова, Л. Колева – Кои неприятели атакуват ягодата и малината

В. Антонова – Стандартни и переспективни сортове ягоди и малини

И. Кришкова, Е. Цолова – Икономически ефект от биологично производство на малини

А. Василев – Чувствителност на малината към воден стрес

 

РЗ КОНСУЛТАНТ

М. Боровинова – 6 правила за добра фитосанитарна картина на овощната градина

 

СВЕТОФАР

М. Боровинова, И. Лечева – Цъфтежните пръскания са важен елемент от растителнозащитната верига при овощните култури

С. Машева, В. Янкова, Д. Маркова – Кой вреди по луковите култури?

 

БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛЦИ

Емил Иванов – Земеделието днес е преди всичко труд, квалификация, предприемчивост, находчивост и половин щипка късмет

 

УЧИЛИЩЕ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

Гл. Ас. д-р Йорданка Станоева  – Ръжди по зърнено-житните култури – жълта и кафявa

 

Списание Растителна защита & семена и торове няма отношение към поднесената информация в публикуваните реклами и ПР материали. Отговорността за съдържанието им е изцяло на рекламодателите. За информацията в авторските материали носят отговорност авторите на публикациите.