Форум за бъдещето на селското стопанство 2018: здравословно земеделие, здравословна храна и здравословно бъдеще

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 30.03.2018      2046

През последните десет години Форумът за бъдещето на земеделието се наложи като най-голямата европейска земеделска конференция, на която  земеделски експерти от различни страни чертаят бъдещето на селското стопанство и връзката му с нарастващите екологични проблеми.

Брюксел – вторник, 27 март 2018: Форумът за бъдещето на селското стопанство (FFA) отново събра в Брюксел всички водещи международни институции в сектора, фермери, представители на неправителствени организации и бизнеса. На международната среща бяха обсъдени реални решения за едно общо селско стопанство, оноваващо се на здравословни земеделски практики и производство на здравословна храна.

За 10-та поредна година Европейската организация на земеделските стопани (ELO) и световният лидер в агробизнеса  Синджента (Syngenta) организираха Форума за бъдещето на земеделието в Брюксел, на който селското стопанство беше представено от европейска и световна гледна точка, а основните предизвикателства в сектора бяха дискутирани в присъствието на европейски комисари, евродепутати, национални министри, лидери в промишлеността, неправителствени организации, международни организации, включително ОИСР и ФАО и академичните среди.

Темата на международния форум тази година беше насочена към програмата за безопасност на храните и околната среда в региона на Европа като акцента падна върху биологичното разнообразие за производство на здравословна храна, нововъзникващите селскостопански технологии и най-добрите практики в областта на

устойчивото управление на горите. Необходимостта за намаляване на хранителните отпадъци също беше гореща точка в дискусионните панели на конференцията.

Форумът се утвърди като място за срещи на високо равнище за онези, които имат съществен дял в бъдещето на селското стопанство. Целта на тези срещи е да стимулират открити дискусии за бъдещето на европейското и световното селско стопанство и да преценят какво трябва и какво може да се постигне, придавайки еднакво значение на две основни предизвикателства: продоволствената сигурност и опазването на околната среда.

Янез Поточник, председател на  Форума за  бъдещето на селското стопанство 2018, заяви:

"Ние се нуждаем от лидери, за да постигнем едно общо здравословно бъдеще, да преобразуваме нашите фермерски и икономически модели и да създадем реална промяна, която ще отговори на целите на ООН за устойчиво развитие. Всеки един от нас, от фермерите до

потребителите, през политиците и представителите на бизнеса, трябва да бъдат част от положителната промяна в нашето мислене и действия,

което ще доведе до продоволствена сигурност и устойчива околна среда."

Александра Бранд, главен директор по устойчивостта в Syngenta и съосновател на FFA сподели:

"FFA помага да се обединяват различни групи, за да се намерят начини за постигане на продоволствена сигурност, като се гарантира, че нашата храна е безопасна и същевременно с това околната среда е защитена. Ние също така искаме да помогнем на селските общности да процъфтяват. Може да има известни несъгласия относно това как можем да постигнем тези цели, но както показа днешната дискусия, целите, които ние

искаме да бъдат постигнати са едни и същи и е чудесно, че сме в състояние да провеждаме адекватни и полезни дебати. Международната конференция ни помага да намериме обща основа чрез създаването на общи споразумения. Гордея се с ролята на Синджента, която продължава да помага Форума за бъдещето на земеделието да постигне всичко това. "

Тиери де Л’Eскали, генерален секретар на Европейската организация на земевладелците и съосновател на FFA подчерта:

"Собствениците на земята в Европа имат предимство, когато става дума за доставяне на здравословна храна от здрави ферми. Нашите членове имат огромното желание да бъдат част от решенията, но те трябва да бъдат и подходящо възнаградени за техните усилия. За да бъде зелена Европа трябва да се увериме, че не е достатъчно националните фермери само да оцеляват, а те трябва и да просперират."

 

Още по темата:

Синджента представи своя План за отговорен растеж на световното земеделие