Правилна употреба на продукти за растителна защита и торове. Добри растителнозащитни практики

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 28.03.2018      1962

На 29 март 2018 г. в гр. Търговище ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Търговище) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) - Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) гр. Търговище на тема: „ Актуални нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове. Правила за добра растителнозащитна практика“.

На семинара Иван Иванов, н-к отдел „Растителна защита“ към ОДБХ  – гр. Търговище ще представи на участниците в семинара нормативните изисквания при употреба и съхранение на продукти  за растителна защита.

Иван Иванов ще запознае земеделските стопани и с добрите практики при употреба на продукти за растителна защита.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Търговище ще разяснят възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014-2020 г. и схемите за директни плащания.

Събитието ще се проведе в гр. Търговище, Дом на науката и техниката, ул. ,,П. Р. Славейков“ № 4, ет. 2, зала № 102

Програма на семинара