Дунавски овощари 2018

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 24.03.2018      1364

В Русе ще се проведе специализираното овощарско изложение  „Дунавски овощари 2018, което за трета поредна година успява да събере на едно място както представители на компании, произвеждащи препарати за растителна защита, торове и посадъчен материал, така и фирми, занимаващи се с земеделска техника в областта на овощарството, хранително-вкусова промишленост, опаковки и застраховане на продукцията.

До сега гости и изложители е имало не само от България, но и от Турция, Румъния, Италия, Англия и др. Тази година нови фирми от Гърция, Холандия, Сърбия, Полша също ще участват на изложението.

Дунавски овощари“ 2018 ще се проведе на 24 март 2018 г. в Спортна зала Арена - Русе с адрес: гр. Русе, бул. Липник 1. Организатор на събитието е Съюза на Дунавските овощари*

В изложението ще вземат участие компании с предмет на дейност производство на посадъчен материал, препарати за растителна защита, торове и хранене на растенията, хранително-вкусова промишленост – преработва и консервиране, земеделска техника в областта на овощарството – машини, съоръжения, капково напояване, услуги и информация, включително банково и застрахователно обслужване, производство на опаковки, горива и други свързани дейности.

Предвидени са срещи с представители на преработватели, търговски вериги и търговци на едро.

________________

* Съюз на Дунавските овощари е сдружение с нестопанска цел, чиято цел е развитие на конкуретноспособно производство на плодове в България, основно чрез обучение и внедряване на иновации в производството и пласмента,  които едновременно са в синхрон с принципите за опазване на околната среда и отговарят на изискванията на потребителите. Към днешна дата в Съюза членуват около 350 производители от територията на областите Русе, Силистра, Велико Търново, Търговище, Разград, Шумен, Добрич, Варна и Бургас като броят им постоянно се увеличава. Площта на насажденията, които обхваща е около 2 500ха/25 000 дка.