Изисквания за създаване на интензивни черешови насаждения

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 22.03.2018      2034

На 23 март (петък) в стопанството на Йордан Цветанов в с. Виноградец, област Пазарджик ще се проведе информационна среща на Националната служба за съвети в земеделието (областен офис Пазарджик) и Аграрен университет – Пловдив на тема: Изисквания за създаване на интинзивни черешови насаждения. Типове подложки. Сортове налагащи се в практиката.

На семинара Доц. д-р Антон Йорданов от Аграрен университет – Пловдив ще запознае фермерите с биологичните особености и изисквания към почвено-климатични условия на черешата, създаване на ново черешово насаждение, особеностите при отглеждането на интензивни насажденияпо късно в стопанството на земеделеца Йордан Цветанов доц. д-р Антон Йорданов ще направи демонстрация на агротехнически темероприятия при отглеждане на череши и ще запознае присъсващите със сортовете череши, които се налагат в практиката.

Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Пазарджик ще представят възможности за подпомагане на земеделските стопани по подмярка  6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, подмярка 4.1.2 „Подкрепа за инвестици в земеделски стопанства“ и Директни плащания кампания 2018г.

Семинарът ще се проведе в с. Виноградец, обл. Пазарджик - залата на библиотеката (теоретична част) и в стопанството  на Йордан Цветанов – черешови насаждения в с. Виноградец (демонстрация).

Програма