Международен ден на горите 2018

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 21.03.2018      1460

Международният ден на горите се провежда всяка година на 21 март по инициатива на общото събрание на Организацията на ООН. На този ден в цял свят се състоят редица събития, представящи природното богаство на горите, благодарение на което те представляват естествена среда за живот и развитие на биологичното разнообразие на растения и животни. Наред с това горите имат и важно стопанско значение за икономиката на всяка една страна.

Международният ден на горите се провежда официално от 2013 г. с резолюция на Общото събрание на ООН от 21 декември 2012 г. и е на основата на решението на 16-ата сесия на Конференциата на Организацията на ООН по прехрана и земеделие ФАО (6-25.11. 1971 г.) Целта на световния ден на горите е да се повиши информираността на обществото за значението на горите, тяхното опазване и устойчивото им развитие.

Гори и устойчиви градове

Тази година честванията на Международния ден на горите ще бъдат под мотото “Гори и устойчиви градове”.

Зелените градове са част от концепцията за модерни и устойчиви градове, където хората и природата си подават ръка.

Какви са предимствата от увеличаване броя на дърветата в големите индустриални градски среди?

Дърветата  съхраняват отделения въглерод, което спомага за смекчаване на последиците от изменението на климата в и около градските райони.

Дърветата подобряват локалния климат, като помагат за намаляване на енергия (от 20 до 50 %), използвана при отопление на сгради и помещения.

Стратегическото разположение на дърветата в градските райони може да охлади въздуха от 2 до 8 градуса по Целзий, като намали нуждите от климатизация с 30%.

Градските дървета са отлични въздушни филтри, премахващи вредните замърсители и финните частици във въздуха.

Дърветата, разположени близо до магистрали и големи пътища в града, намаляват шума и действат като естествен шумоизолатор.

Дървесината, идваща от засадени гори в покрайнините на градовете, осигурява възобновяема енергия за готвене и отопление, което намалява изсичането на естествените гори и зависимостта от изкопаеми горива.

Добре управляваните гори в и около градските зони осигуряват местообитание, храна и защита на много растения и животни, като помагат за подържането и увеличаването на биологиното разнообразие.

Градските зелени площи насърчават активния и здравосоловен начин на живот, предодвратяват заболявания и осигуряват места за социализиране на населението.