Агрометеорологичните условия са с повишена динамика през март

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 21.03.2018      1014

В средата на месец март температурите бяха сравнително високи за сезона, с максимални стойности на места до 25°С, които ускориха темповете на развитие при есенните посеви и трайните насаждения.

В края на второто десетдневие при зимните житни култури ще протича  фаза братене. На отделни места в южните райони при пшеницата и ечемика, по-рано от обичайните срокове, ще се наблюдава начало на фаза вретенене.

Към края на месец март агрометеорологичните условия ще претърпят промяна, значителна в Северна България. Очаква се понижение на температурите и средноденонощни стойности в края на периода в по-голямата част от полските райони около и под биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури. В началото на третото десетдневие на март се прогнозират отрицателни температури, превалявания от сняг и риск от допълнителни повреди от измръзване при напредналите в развитието си овошки.

Ниските температури в началото на март причиниха повреди по бадемите и кайсиите на места в Южна България, встъпили преждевременно във фазите цветен бутон и цъфтеж.

Падналите значителни валежи през първата половина на март, надвишили на места в Северна България и високите полета месечните норми (Видин - 53 l/m², Враца - 49 l/m², Монтана - 48 l/m², Лом - 57 l/m², Кнежа - 62 l/m², Плевен - 51 l/m², Свищов - 53 l/m²), увеличиха водния запас, но преовлажниха горните почвени слоеве. Очакваните валежи през следващия период допълнително ще забавят предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с ранни и средноранни пролетни култури. Очакват се закъснения при сеитбата на слънчогледа. През втората половина на март е агротехническият срок за сеитбата на слънчогледа в Южна България.

 

Източник: НИМХ