Насоки в картофопроизводството и карантинни болести и вредители при картофите

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 14.03.2018      1029

На 15 март 2018 г. в гр. Перник ще се проведе съвместна информационна среща семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Перник) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) - Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Перник отдел „Растителна защита".

На семинара Галина Павлова - началник отдел „Растителна защита”, ОДБХ - Перник ще запознае гостите с насоките за развитие на картофопроизводството.

Румяна Петрова - главен експерт в ОДБХ-Перник, отдел „Растителна защита“ ще представи на земеделските стопани карантинните болести и вредители при картофите.

Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Перник ще разяснят пред аудиторията възможностите за подпомагане на картофопроизводителите по  Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Срещата ще се проведе в гр. Перник, площад „Кракра“ № 1, Дворец на културата, малък салон

 

Програма на семинара