Победителите в категория „Торове и препарати за растителна защита“ на АГРА-2018

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 26.02.2018      15556

В категория Торове и препарати за селското стопанство на конкурса за иновации на Международната селскостопанска изложба АГРА наградите бяха връчени на фирма Суммит Агро за микрогранулираните торове МИКРОСТАР, СУМИСТАРТ и УМОСТАРТ, и на фирма Панамин Агро ООД за биологичния минерален тор за листно подхранване ПАНАМИН АГРО

Микростар, Сумистарт и Умостарт са микрогранулирани торове за локално приложение по време на сеитбата. Фирмата предлага на своите клиенти и специални устройства за внасянето му. Основни предимства:

  1. На растенията се осигурява усвоим фосфор в най-критичните фази на развитие – покълване, поникване и ранно развитие.
  2. Спестяват се допълнителни разходи – тори се едновременно със сеитбата.
  3. Намалени дози – опазва се почвата от прекомерно торене.
  4. Гранулите са в контакт с кореновата система – елиминира се рискът от измиване на тора и замърсяване на околната среда.
  5. Насоченото хранене на културното растение минимализира загубите на хранителни елементи, които извлича конкурентната плевелна растителност.
  6. Потенциалът на културата се увеличава с 25 % - силно развитата коренова система и изпреварващото развитие на растенията дава възможност да се реализира максимално висок добив.

Панамин Агро е иновация от световен мащаб – смес от скални брашна, добити от естествени минерали с произход Австрия за реминализация на растенията и почвата посредством листно хранене. Панамин Агро, 100 % биологичен минерален микс, се използва във вид на суспензия. Неговите основни компоненти – калциев и магнезиев карбонат дава възможност посредством освободения въглероден двуокис да се засили фотосинтезата и да се повлияе благоприятно върху рН на почвата.

Наличието на достатъчно въглероден двуокис води до продължително затваряне на листните устица, което намалява изпарението и разхода на вода, както и навлизането на патогени в растителния организъм.

Като оригинален австрийски продукт Панамин Агро отговаря на най-високите производствени изисквания и предлага на всеки земеделец за всяка култура един супер модерен биопрепарат с най-обикновен начин на приложение. Разрешен е за екологично земеделие, съгласно Наредба ЕИО № 834/2007 и 889/2008.