Растително-защитни мероприятия и контрол върху използваните препарати за растителна защита при отглеждане на овощни култури

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 20.02.2018      2027

На 21 февруари 2018 г. в гр. Сливен ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Сливен) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) - Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Сливен на тема: „Растително-защитни мероприятия и контрол върху използваните препарати за растителна защита при отглеждане на овощни култури”.

На семинара Мария Тодорова, н-к отдел “Растителна защита“ в ОДБХ-Сливен ще запознае гостите със спазване изискванията на Закона за защита на растенията във връзка с изпълнение мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Донка Керанова, гл. инспектор“Растителна защита“ в ОДБХ-Сливен ще представи на участниците в семинара фитосанитарен контрол при овощните култури.

Силвия Беличева, гл. инспектор“Растителна защита“ в ОДБХ-Сливен ще разясни на земеделските стопани маркировката и придружаващи документи при търговия с плодове и зеленчуци.

Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Сливен ще представят на аудиторията възможности те за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

 

Програма на семинара