Нашествие от обикновена полевка заплашва посевите

Автор(и):  ДЗИ в гр. Ген. Тошево
Дата: 18.02.2018      3048

Обикновената полевка (Microtus arvalis Pallas) живее в ходове в почвата, които са  с диаметър 3-5 см. През лятото предпочита по-ниските и влажни места, а през зимата - по-сухите и отцедливи. Живее в колонии, като устройва гнездата си на дълбочина около 30 см. Една женска обитава участък от 90-100 кв.м. Ражда 4-6 пъти в годината по 4-7 малки. Бременността трае 20-21 дни. Следващото оплождане може да стане в деня на раждането. Малките достигат полова зрелост 45 дни след раждането си. Рамножаването започва през февруари-март, като достига максимума си през юни.

Топлата и почти безснежна зима създаде добри условия за развитието на обикновената полевка у нас. Обследванията  на пшеничени посеви в Добруджа в началото на февруари показват, че в някой райони, особено по черноморието популацията на вредителя достига до 5-6 активни колонии на декар. Това са основно площи, разположени в близост да люцернови посеви.

Климатичните условия към настоящия момент налагат обстойно обследване на посевите за наличието на активни колонии. Площите се обследват чрез маршрутно обхождане, като едновременно с това отворите в колониите се заравят.  Няколко дни по-късно се прави втори обход за установяване активността на колониите.

Залагането на примамки се препоръчва при наличието на 1 активна колония на дка. Примамките се поставят в отворите, след което задължително се заравят. За борба е желателно да се използват готови примамки – фостоксит/50 %/ пелети. При залагането им на е задължително да се спазват  изискванията за работа със силно отровни вещества.