Опасни патогени по земеделските култури

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 13.02.2018      11626

През 2018 година списание “Растителна защита” ще публикува 9 броя специално приложение ОПАСНИ ПАТОГЕНИ ПО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ, което ще се разпространява заедно с основното книжно тяло.

Изборът на темата се базира на няколко обстоятелства. През последните години фитосанитарната среда е белязана от увеличаваща се несигурност и неустойчивост, променя се твърде динамично, в много случаи изненадващо, нерядко агресивно и на широк фронт. Бумът на гъбни патогени вече не е рядко срещано явление, следват едно подир друго в една трудно  прогнозируема цикличност. Тази обстановка неимоверно затруднява симптоматиката, диагностиката и дефинирането на правилни решения за борба.

Причините за промените в характеристиките на инфекциозния фон са няколко. Едната от тях е бързата и необратима промяна на климата. В резултат – променя се поведението и активността на патогените. Друга причина е бързото разпространение на инвазивните патогенни видове. Третата – е навлизането у нас на чуждестранни соротове и видове, които в много случаи са с несигурна за нашите условия имунна система.

При тази масирана атака, ако фермерът не реагира адекватно, плаща висока цена не само за конкретната реколта, но и за бъдещата, защото се променя инфекциозния фон, натрупва се зараза...

Нашите водещи фитопатолози имат научна експертиза, наблюдения и прогнозни разработки за появата и разпространението за много от опасните патогени/някои от които нови за България/, както и за борбата с тях. И те се съгласиха да предоставят своите компетентни становища. Списание “Растителна защита” си поставя амбициозната задача да събере, подреди и публикува всички научни мнения по злободневната тема, които без съмнение могат да помогнат на земеделските производители да формулират правилните решение във вярната посока, да структурират концептуални растителнозащитни стратегии, да защитят ефективно своето производство от растящата опасност.

 

Тематичен подбор

Бр.1 – Проф. д-р Стойка Машева – ИЗК “Марица” в Пловдив - уводен материал

Бр.2 – Проф. д-р  Иван Киряков – Добруджански институт край гр.Ген Тошево – Листни петна по зърнено-житните култури – септориоза, дрешлера и др.

Бр.3 – Проф. д-р Иван Киряков, гл.ас.д-р Йорданка Станоева – Добруджански институт край гр.Ген.Тошево – Ръжди по зърнено-житните култури – жълта и кафява

Бр.4 – Гл.ас.д-р Звездомир Желев – Аграрен университет в Пловдив – Условия за развитие и прогноза на опасни патогени при зърнено-житните куртури

Бр.5 – Гл.ас.д-р Звездомир Желев – Аграрен университет в Пловдив – Фомоза, склеротиниоза и гуша по рапицата

Бр.6 – Проф.д-р Мария Боровинова – Земеделски институт в Кюстендил – Вредоносни гъбни болести по ябълка и круша

Бр.7 –Проф.д-р Стойка Машева – ИЗК “Марица” в Пловдив – Листни петносвания по основните зеленчукови култури

Бр.8/9 – Проф.д-р  Мария Боровинова – Земеделски институт в Кюстендил – Опасни гъбни патогени по череша и слива

Бр.10 – Проф.д-р Стойка Машева – ИЗК “Марица” в Пловдив – Мани по зеленчуковите култури