Брой 1/2018 на списание „Растителна защита“

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 13.02.2018      11165

Вижте кои са актуалните теми в този брой.

На 13 февруари 2018 г. ще излезе от печат първият за тази година брой на списание „Растителна защита“. В него проф. A. Харизанов ще ни запознае с промение в климата в агроекологичен район Пловдив през 2017 г. и по-специално с промените в температурата, валежите и влажността, които определят „поведението“ на болестите и неприятелите по културите.

Температурата, валежите и влажността са основни фактори за насекомите и отклоненията им от нормалните стойности, оптимума и виталната зона в местата на обитания от нормалните влияят значително върху фенологията, жизнената дейност, числеността и вредата им. А причините-

лите на гъбни болести и някои бактериални фитопатогени също така се влияят най-силно от валежите и влажността.

Засилиният търговски обмен и свободната търговия в Европейския съюз през последните години са причина за навлизането на нови видове насекоми. Изминалата година беше истинско предизвикателство за оцеляването на чимшира след унищожителния поход на чимшировия молец. За влиянието му в страната и необходимите грижи за предпазването от този агресивен неприятел ще ни разкажат доц. д-р Недялка Палагачева и проф. Иванка Лечева от Аграрния университет в Пловдив.

Темата с неприятелите е засегната и в статията за неприятелите от разред  Diptera по овощните култури. Според проф. Янко Димитров и доц. Недялка Палагачева мухите по овощните видове са доста подценявана група неприятели, тъй като имат малко икономическо значение. Но в отделни години обаче могат сериозно да навредят на овощните култури.

В рубриката „светофар“ подробно ще ви запознаем с растителнозащитните грижи в овощната градина и в зеленчуковата градина през февруари.

В броя обръщаме внимание и на две важни технически срещи на фирмите БАСФ и Суммит Агро.

Тематата на вложката, която излиза заедно с книжното тяло на списанието през 2018 година ще бъде – Опасни патогени по земеделските култури.

А читателите на „Растителна защита“ имат привилегията да получат през февруари безплатно специалното издание – Нахут – Технология за отглеждане и постигане на висок здравен статус заедно с първия брой на списанието. Aкцент е темата за защита на културата от плевели, болести и неприятели. Не е пропуснат и моментът за използване на точния бактериален инокулант за добра фиксация на атмосферния азот.

 

НЕПРИЯТЕЛИ

Я. Димитров, Н. Палагачева – Неприятели от разред Diptera по овощните култури

 

ВНИМАНИЕ

Н. Палагачева, И. Лечева – Чимшировият молец – проблем за чимшира

 

КЛИМАТ

А. Харизанов – Температурата, валежите и влажността определят „поведението“ на болестите и неприятелите

 

СВЕТОФАР

Растителнозащитни грижи в:

М. Боровинова, И. Лечева – Овощната градина

В, Янкова, С. Машева – Зеленчуковата градина

 

СЪБИТИЯ

E. Иванов – БАСФ: Бъдещето днес!

*** – Суммит Агро: Успехът привлича успех!

 

УЧИЛИЩЕ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

Проф. Стойка Машева  – Опасни патогени по земеделските култури

 

Списание Растителна защита & семена и торове няма отношение към поднесената информация в публикуваните реклами и ПР материали. Отговорността за съдържанието им е изцяло на рекламодателите. За информацията в авторските материали носят отговорност авторите на публикациите.