През февруари температурите ще са над климатичните норми, но под биологичния минимум

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 12.02.2018      1175

През повечето дни от първото десетдневие на февруари агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми, но под биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси  при есенните посеви. Изключения ще има в Източна България, където се прогнозират по-високи температури. В началото на месеца на места в източните райони при пшеницата и ечемика ще се създават условия за протичане на слабо изразена вегетация, но тя няма да доведе до промяна във фенологичното състояние на посевите.

През второто и третото десетневие прогнозираните температури, близки до нормите за месеца, ще поддържат в покой зимуващите земеделски култури в по-голямата част от страната. Изключения ще се наблюдават през третото десетдневие на февруари в южните райони, където се ще се създават условия за активизиране на жизнените процеси при част от зимните житни култури, за нарушаване на принудителния покой при някои овощни култури. В края на февруари при раноцъфтящите видове (бадем, кайсия, праскова) ще се наблюдава набъбване, а на места в Югозападна България – и начало на разпукване на плодните пъпки.

През февруари прогнозираните стойности на минималните температури, до минус 14°С, са над критичните за встъпилите във фаза братене зимни житни култури и за рапицата във фаза розетка. Тези стойности, в условия без снежна покривка и по-продължително задържане, ще представляват опасност само за късно засетите посеви, които зимуват във фаза трети лист.  

Очакваните валежи, около и над нормата за месеца, ще увеличават есенно-зимните влагозапаси и в двуметровия почвен слой. През януари почвените влагозапаси в еднометровия слой при пшеницата в по-голямата част от страната бяха с нива над 90% от ППВ (пределната полска влагоемност).

По-подходящи условия за провеждане на резитби в лозовите и овощните масиви и на зимни растителнозащитни пръскания при овошките, за подхранване на есенниците с азотни минерални торове ще има в началото на първото и през първата половина от второто десетдневие на февруари.

В Северна България се очакват валежи от сняг, образуване на снежна покривка и подобрение на условията за зимуване на есенните посеви. Тази година, въпреки безснежната зима, общото състояние на по-голямата част от зимните житни култури се оценява като добро. При пшеницата преобладава фаза братене, а при малка част от късно засетите, небратили, зимни житни култури до момента не са констатирани повреди от измръзване.  

Падналите валежи през първата седмица на февруари и очакваните - през следващия период ще поддържат преовлажнени горните почвени слоеве и неподходящи условията за подхранване на есенниците с азотни минерални торове.

В средата на февруари условията ще позволяват провеждане на резитби в лозовите и овощните масиви.

При лозовите насаждения е препоръчително провеждането на обследване за ранна диагноза на появата на болестта екскориоза (Phomopsis viticola) и своевременно изрязване и унищожаване на нападнатите от патогена леторасти, а след операциите - дезинфекциране на инструментите. Признаците на болестта се наблюдават през невегетационният период по узрелите леторасти – кората в основата на първото и второто междувъзлие е побеляла, покрита с малки черни точки.

 

 

Източник: НИМХ-БАН