Ранно кафяво гниене по костилковите овощни видови

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 10.02.2018      14681

Причинител: Monilinia laxa – гъба

Гостоприемници:   кайсия, вишна, череша, слива, праскова

Симптоми:

Проявлението на ранното кафяво гниене започва като некротични петна по венчелистчетата и постеренно обхващат целите цветове – форма “опожаряване” на цветовете, летораслите и листата, които изсъхват.

Завръзите покафеняват, плодовете загниват, мумифицират се, а при  висока относителна влажност на въздуха и умерени температури се покриват със сиви, дребни прашести туфи от спороношението на гъбата.

Нападнатите растителни части не окапват, остават в короната на дърветата до следващата пролет.

По инфектираните скелетни клони се наблюдават язви и раковини и смолотечение.

С приоритет, ранното кафяво гниене напада кайсията, вишната и сливата от сорт „Стенлей“.

 

Жизнен цикъл

Причинителят презимува като мицел в заразените  леторасли и в мумифицираните плодове, останали по дърветата.

Заразяванията се извършват от конидиоспорите, които се формират напролет при влага и се разсейват от вятъра, дъжда и насекомите.

Болестта се проявява по-силно при висока относителна влажност на въздуха.

За масовото гниене на плодовете допринасят напукването на плодовете, в резултата на прекомерна почвена влага, повреди от неприятели, механични повреди от градушка.

 

Контрол:

За контролиране на болестта е необходимо провеждане на:

  • Предцъфтежно  пръскане - във фенофаза „цветен бутон”;
  • Цъфтежно  пръскане - в начало на цъфтеж;
  • Следцъфтежно  пръскане - след окапване на венчелистчетата;
  • Четвърто пръскане - при влажно и хладно време през цъфтежния период и силна зараза - 8-10 дни след третото.

 

Регистрирани фунгициди за борба: Каптан 80 ВГ– 150-180 г/дка, Бордо Микс 20 ВП – 375-500 г/дка, Косайд 2000 ВГ – 185-280 г/дка, Фунгуран ОН 50 ВП – 150-250 г/дка, Шампион ВП, Шамп ВП, Макк 50 ВП – 300 г/дка, Витра 50ВП, Купрохай 50 ВП – 150 г/дка, Делан 700 ВДГ при праскови – 50 г/дка, Дифкор 250 ЕК– 20 мл/дка, Карамат 2,5 ЕВ – 300 мл/дка, Пролектус 50 ВГ при праскова и нектарина – 80 г/дка, Сигнум ВГ при праскови – 30 г/дка, Систан 20 ЕВ – 25-30 мл/100 л вода (12, 5-30 мл/дка), Хорус 50 ВГ – 0.045% (45 г/дка).