Сачмянка по костилковите овощни видове

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 10.02.2018      6526

Причинители:  Xanthomonas campestris - бактерия, Bacillus pumilus - бактерия

Гостоприемници: праскова, кайсия, череша, вишна, бадем

Симптоми

Признаците на сачмянката се наблюдават по листата, летораслите и плодовете като дребни червеникави петна, които постепенно се сливат в неправилна форма.

Тъканта в центъра на листата некротира и опада.

По плодовете на кайсията, около дръжката се образуват дребни червеникави струпеи, а върху плодовете на черешите и вишните се образуват тъмни петна, които постепенно хлътват и залепват за костилката.

По прасковата и бадема, в мястото на повреда се отделя смола. Причинителят на болестта зимува като мицел в заразените клонки. 

Жизнен цикъл

Причинителят гъба презимува като мицел в заразените клонки. Намножава се при меки зими и в  период на покой, като образува конидии, които са източник на зараза.

Бактериите причинители зимуват в нападнатите растителни части, както и в окапалите листа и в почвата.

Заразяването от сачмянката се извършва през рани, през устицата или кутикулата.

Спорите и бактериите се разпространяват чрез дъжд, вятър или насекоми.

Контрол:

За контролиране на болестта е необходимо провеждане на:

  • Първо пръскане - във фенофаза „цветен бутон”;
  • Второ пръскане - след цъфтеж;
  • Трето пръскане - 7 дни след второто.

Регистрирани фунгициди за борба: 

Каптан 80 ВГ (валидно до: 31.07.2021 г.) – 150-180 г/дка, Бордо Микс 20 ВП – 375-500 г/дка, Косайд 2000 ВГ – 155-285 г/дка – за прасковаи нектарина, за кайсии – 185-280 г/дка,  и Фунгуран ОН 50 ВП – 150-250 г/дка, Шампион 50 ВП/ Шамп 50 ВП/Макк 50 ВП – 300 г/дка, Витра 50 ВП/ Купрохай 50 ВП – 150 г/дка; Мерпан 80 ВГ (валиден до 31.07.2021 г.)