Земеделски консултации на място

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 31.01.2018      1683

Националната служба за съвети в земеделието НССЗ продължава дейността си по предоставяне на информация и консултации на място в общински центрове и населени места и през 2018 година.

Целта на беплатните консултациите на място е да информират максимален брой земеделски стопани за актуални проблеми, решения и възможности за участие и финисиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година.

Експертите на НССЗ разясняват задължителните изискванията, които земеделските стопани трябва да спазват при избраните схемите за директни плащания и/ или като бенефициенти по мерки от ПРСР .

Тази година в периода 01.01. - 31.03.2018 г. ще бъдат изнесени 303 на брой беседи, а общият брой на посетените общини ще бъде 185 от общо 265.

Общият брой на посетените населени места ще бъдат 289.

 

Индикативен график за провеждане на изнесените приемни на териториалните областни офиси на НССЗ за периода 01. януари – 31 март 2018 година.