Супер Добиви със Супер Премия в Силистра

Автор(и):  syngenta, България
Дата: 30.01.2018      1793

По-добра печалба с високоолеиновите слънчогледи на Синджента

През изминалата година се сблъскахме с много пазарни предизвикателства и ниски изкупни цени на слънчогледова продукция. В години като тази, високоолеиновите хибриди на Синджента са най-доброто решение за подобряване на приходите от слънчоглед. През 2017 голям брой земеделски производители от региона на Русе и Силистра решиха да се доверят на Експерто и хибрида им се отблагодари по най-добрия начин – със супер добив и супер премия.

В село Варненци, обл. Силистра земеделска кооперация „Прогрес“ реши да заложи на технологията на Синджента. Изключително подходящият за региона Експерто даде среден добив от 422 кг на декар и заедно с премията за ВО слънчоглед донесе отлични приходи на производителите.

Подобни резултати Експерто показа и при земеделската кооперация в село Белица, „Изгрев 92“ – там кантарът отчете 400 кг среден добив от 500 дка поле. В сравнение с конкурентни хибриди и технологии, разликата бе 80 кг повече в полза на Синджента.     

В Тутракан „ЗК Христо Ботев“ също заложи на потенциала на Експерто и добиви от 380 кг на дка зарадваха земеделските стопани.

В село Дунавец, земеделска кооперация „Дунавец“ реши да се довери на генетиката на Таленто и разликата с конкурентите беше 40 кг повече за хибрида на Синджента.

За превъзходството на технологията на Синджента, освен високодобивните семена, допринасят и препаратите за растителна защита на компанията.

За летящ старт на слънчогледа се прилага почвеният хербицид с най-дълго последействие - Гардоприм Плюс Голд.

Впоследствие се използва Листего за трудни и опасни плевели като бутрак и паламида.

Във фаза бутон най-доброто решение за защита от всички болести, които имат негативен ефект върху добивите и маслеността на слънчогледа, е най-новият фунгицид на Синджента - Амистар Голд. Амистар Голд съдържа две активни вещества с различен механизъм на действие, а оттам и предпазното и лечебно действие на продукта.

Вече трета поредна година, Синджента чрез своята Програма „Предимство“ осигурява за своите партньори-земеделски производители редица бонуси, сред които:

  • Осигурен пазар на продукция чрез своите партньори – български производители на олио
  • Премия от порядъка на 40-50 лв на тон над пазарната цена на слънчогледа
  • Гаранция за минимум 82% олеинова киселина
  • Отстъпки за продуктите от технологията на високоолеинов слънчоглед
  • Съдействие за контрол на качеството на високоолеиновата продукция
  • Обучения и обмяна на опит

Добивите и премията от 2017 г. ще продължат и през 2018. Много земеделски производители имат намерението да увеличат дела на високоолеиновия слънчоглед на техните полета.