Технологична мо­дер­ни­за­ция на сел­ско­сто­пан­ския сектор чрез ИКТ
27 август, 2014г., из­ло­жение „БАТА Агро 2014"

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 04.08.2014      127

На 27 август на летище Стара Загора, в рамките на изложение „БАТА Агро 2014" ще се проведе конференция на тема технологичните решения в селскостопнаския сектор. Как може да бъде оптимизиран бизнеса на селскостопанските организации чрез подходящия софтуер, какви са възможностите, които оперативните програми предоставят за развитие на този бизнес и пo-конкретно Оперативна програма „Развитие на селските райони", са част от акцентите на конференцията.

Селското стопанство все по-осезаемо привлича интереса и на финансовите институции. Това се доказва от статистиката на централната банка. Според данните на БНБ за периода април – юни 2013г. обемът на насочените към компаниите от бранша кредити се е увеличил с над 110 млн. лв., или 8.8%. На годишна база селското стопанство също се нарежда сред секторите, които отчитат най-голямо нарастване на кредитирането.

Конференцията ще предложи подходящите технологични решения за компании, развиващи дейноста си в сферата на производството, търговията, ремонта и доставката на части за селскостопанска техника; зърнопроизводители, овощари, винопроизводители, производители и търговци на семена, разсади, фуражи, зеленчуци; животновъдство, птицевъдство и др.

Събитието ще бъде проведено със съдействието на Асоциация на земеделските производители в България, Българска асоциация на независимите лозаро-винари, Национална асоцияция на зърнопроизводителите и Aсоциация на овощарите в България.

Събитието е безплатно за заети в аграрния сектор на страната - производство, търговия, ремонт и доставка на части за селскостопанска техника; зърнопроизводители, овощари, винопроизводители, производители и търговци на семена, разсади, фуражи, зеленчуци; животновъдство, птицевъдство и др.

Представители на компании с основен предмет на дейност - доставка, разработка и продажба на ИТ продукти и решения заплащат такса вход в размер на 305 лв. с ДДС.