В овощната градина през зимата

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 17.01.2018      4393

Февруари се характеризира със затопляния, напомнящи за пролетта, но и със застудявания, макар и  редки, но с типични за зимните месеци температури. Месечната амплитуда на температурните колебания е сравнително голяма.

Овощните дървета и храсти вече са получили нужното им количество студ/сума от минусови температури/ и поради това преминават от фаза дълбок покой във фаза на принудителен покой. Това означава, че жизнените им функции се засилват. При всяко по-продължително затопляне през месеца закалката им може да намалее и евентуално повратно настъпващите силни застудявания да ги повредят. Най-бързо реагират на затоплянията през февруари лешникът, дрянът и кайсията, следвани от прасковата, джанката, черешата. Значителни са различията и между отделните сортове. Затова проследявайте редовно състоянието на овошките в градината си. Ако установите измръзвания, засегнали само една част от плодните пъпки, резитбата за производство трябва да бъде по-слаба от нормалната. Така ще останат повече здрави пъпки в короната и реколтата няма да пострада. Това особено важи за прасковата и кайсията. Когато са повредени 100 % от плодните пъпки, се препоръчва силна съкращаваща резитба на плодната дървесина, за да се възстанови по-добре короната през вегетацията и да се заличат напълно следите от измръзванията.

През този месец продължават резитбите на дърветата за отстраняване на заразените клони и клонки от брашнеста мана по ялълката, прасковата и касиса, от къдравостта по прасковата, от ранното кафяво гниене по костилковите – кайсия, череша, вишня, слива. Изкоренете закържавелите и изсъхнали дървета, за да се намали плътността от корояди. Всички изрязани клон, клонки, събраните мумифицирани плодове и остърганите яйчни пръстенчета, яйца игъсеничните гнезда, както  и останалите окапали листа съберете и изгорете.

В бр.1/2018 г. на сп.”Растителна защита” четете повече информаця.