Растителното здраве: роля, значимост и переспективи

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 14.01.2018      1801

По традиция и тази година на 16 януари 2018 г. в Пловдив ще се съберат всички представители и приятели на растителнозащитния бранш, за да отбележат 122 години от създаването и развитието на растителната защита в България.

Празникът се организира от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Българската асоциация за растителна защита (БАРЗ) и Асоцияцията  растителнозащитна Индустрия в България (АРИБ).  Събитието ще се проведе под мотото: „Растителното здраве: роля, значимост и перспективи“.

 

ПРОГРАМА

13.00 Официално откриване и поздравителни адреси

13.30 Обзорен доклад от Аграрен Университет гр. Пловдив, проф. д-р Вили Харизанова, декан на факултета  „Растителна защита и агроекология“

13.45 Обзорен доклад от Българска агенция по безопасност на храните, Николай Роснев, зам. изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните,

14.00 Обзорен доклад от Асоциация растителнозащитна Индустрия в България, Нели Йорданова, генерален директор на АРИБ

14.15 Обзорен доклад от доц. д-р Петър Николов, председател на УС на БАРЗ.

14.30 Дружеството за растителна защита на Сърбия ще бъде предстевено от своя президент д-р Бранкица Тановиц.

 

ФОРУМ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА: НАУЧНИ ДОКЛАДИ

15.00 По време на форума за растителна защита проф. дсн Светослав Бобев от Аграрния университет ще говори по темата  „Растителните болести – вечно и динамично предизвикателство“.

15.15  „Мониторингът на плодовите червеи – предпоставка за намаляване нa химичните третирания в овощните градини“ е научният доклад на проф. д-р Радослав Андреев от Аграрния университет.

15.30  „Ролята на антропогенните фактори в съвремената растителна защита“ ще бъде представена от доц. Антоний Стоев от отделФитопатология“, ИПАЗР Никола Пушкаров.15.45  „Чуждите видове в агроценозите на България – въздействие и заплахи“ е докладът на проф. Румен Томов от Лесотехническия университет в София.

16.00  „Щитоносните въшки в България“ е темата, която ще представи доц. Катя Тренчева от Лесотехническия университет, София

 

Растителнозащитният форум ще се проведе в сградата на Аграрния университет в Пловдив, 7-ма аудитория,  а традиционният Бал на растителнозащитника - в ресторанта на хотел ""Санкт Петербург", Пловдив

Заповядайте!