Ливадна власатка /Festuca pratensis/

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 03.08.2014      5254

Ливадната власатка /Festuca pratensis/ е висока, рядкотуфеста трева и вирее добре на места с по-влажни почви. Власатката е плевелен вид от ливаден тип и пониква през есента преди или едновременно с рапицата, т.е. по биологична класификация принадлежи към групата на зимно-пролетните видове. Мразоустойчива е, през пролетта рано израства, издържа на ранните и късните застудявания. Устойчива е на често, но високо косене, след което бързо подраства. Не е много взискателна към климата и почвата. Препоръчва се само в смески за затревяване на обекти със специално предназначение и за ливаден тип тревни площи. Поради грубата си листна маса и недостатъчното покритие е непригодна за качествени паркови тревни площи.