Подходящи условия за засаждане на овошки

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 29.11.2017      1122

До края на месеца агрометеорологичните условия ще се определят от наднормени температури. В полските райони на страната прогнозираните стойности на средноденонощните температури ще надвишават значително биологичния минимум, необходим за развитието на пшеницата, ечемика и зимната рапица. Очакваното меко за сезона време ще удължи есенната вегетация на зимните житни култури и зимната рапица, ще бъде предпоставка за напредък в развитието на късно засетите ноемврийски посеви.

Затихване и прекратяване на вегетацията при есенните посеви

До 30 ноември се прогнозира понижение и нормализиране на температурните условия, което ще доведе до затихване, а във високите полета – и до прекратяване на вегетацията при есенните посеви. В края на третото десетдневие при пшеницата и ечемика, засети  в агротехнически срок, ще се наблюдава масово фаза братене. Фаза трети лист ще преобладава при засетите в началото на ноември посеви, а фаза поникване - при тези в средата на месеца. При голяма част от посевите с рапица ще се наблюдава фаза розетка (6-7 листа). На места  в югоизточните райони (агростанция Сливен) височината на рапичните посеви е достигнал 25- 27см., а розетката – 7-8 листа.

В края на месеца ще има подходящи условия за засаждане на овошки и за извършване на есенните растително-защитни пръскания в овощните градини.

 

Източник: НИМХ-БАН