Балансирано торене и ефективност на хранителните елементи при зеленчуковите култури

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 23.11.2017      3151

На 28 ноември 2017 г. в гр. Велико Търново ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ  (Териториален областен офис гр. Велико Търново) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) - Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)- гр Велико Търново на тема: Балансирано торене и ефективност на хранителните елементи при зеленчуковите култури. На срещата ще бъдат обсъдени и основните изисквания при водене на дневници за растителнозащитни мероприятия и вложени торове в стопанството.

На събитието доц. д-р Маргарита Николова от Международен калиев институт(МКИ) ще запознае участниците в семинара с балансирано торене при основни видове зеленчукови култури, като: картофи, домати, краставици, пипер, зеле.

Инспектор от ОДБХ - гр. Велико Търново ще представи на гостите основните изисквания при водене на дневниците за растителнозащитни мероприятия и вложени торове в стопанството. Съгласно Закона за защита на растенията всички земеделски производители, които произвеждат растения и растителни продукти, са длъжни да водят дневници, не за да заместват работата на агрономите и специалистите по растителна защита, а за да подпомагат активно тяхната работа. Чрез воденето на дневници се води история на полето, като по този начин производителят улеснява себе си през следващите години, като се налага да се прави справка на използваните продукти за растителна защита /ПРЗ/, торове и подхранващи вещества, както и при съставянето на сеитбообращението.

Експертите от териториален областен офис на НССЗ - гр. Велико Търново ще разяснят на земеделските стопани възможностите за подпомагане на зеленчукопроизводството по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Програма на семинара

Събитието ще се проведе в гр. Велико Търново, х-л „Премиер“, ул. „Сава Пенев“ № 1